Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 08/09/2022

b

PNP là một loạt các chương trình nhập cư Canada được vận hành bởi Chính quyền tỉnh bang, được thiết lập để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và thị trường lao động riêng của từng tỉnh bang. 

PNP thường có 2 chương trình chính: Chương trình diện tay nghề (làm việc) và Chương trình dành cho doanh nhân và nhà đầu tư. Ngoài ra một số PNP còn liên kết với hệ thống Express Entry của IRCC.

Vào năm 1998, khi mới ra mắt, PNP chỉ chào đón 400 người nhập cư, nhưng hiện nay đã đạt 80.000 người mỗi năm. Sự gia tăng số lượng PNP tại Canada là do chính quyền liên bang và tỉnh bang xem đây là một cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Trên thực tế, nhiều tỉnh bang của Canada như Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan phụ thuộc rất nhiều vào chương trình này để đáp ứng nhu cầu lao động. Dự kiến đến năm 2024, sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận thẻ thường trú nhân.

4BFvKJhi wL0xF35ivmdCkDxzLY164FHTRuwraegiXTUwidttTKcnpScSrWF mOcgKnG35EjOgyFCkNa0AZhiV wAque5IFFEnaunGM59Qo4OLbT7797WpkkE 8MPAurh0lyPsni 3ROBRID9 9xkUIHEPwIwICp AhVY1T68

Kết quả vòng mời PNP ngày 08/09

Trong vài tháng qua, các vòng mời Express Entry đã tập trung vào các ứng viên PNP. Đặc biệt, vào tuần trước, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã khôi phục lại các vòng mời Express Entry cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Vòng mời của các chương trình kể từ năm 2020 được tổ chức vào ngày 06/07 và đã có tổng số 1.500 ứng viên Express Entry với điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 557 đã nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã mời 278 ứng viên nộp đơn vào ngày 08/09. Các vòng mời được chia thành 3 luồng nhập cư: 

  • Lao động tay nghề nước ngoài – 20 lời mời nhập cư với số điểm tối thiểu là 703;
  • Lao động tay nghề ở Manitoba – 217 lời mời nhập cư với số điểm tối thiểu là 616; 
  • Giáo dục quốc tế – 41 lời mời không yêu cầu điểm số.

Trong số tất cả những người được mời nộp đơn, 79 người có hồ sơ trong hệ thống Express Entry. 

Nếu bạn muốn nhận được đề cử từ Manitoba, bạn cần phải đăng ký Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) với MPNP. Sau đó, bạn sẽ nhận được LAA thông qua các luồng Lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề nước ngoài. 

Manitoba xếp hạng các ứng viên trên thang điểm 1.000 cho các yếu tố cá nhân, cũng như mối quan hệ của họ với tỉnh bang. MPNP sau đó sẽ đưa ra lời mời cho các ứng viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

GkDla38Ob0u 2

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) diện tay nghề

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang Manitoba. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với các kỹ năng và kinh nghiệm được tỉnh bang chọn có thể nhận được giấy đề cử tỉnh bang của Manitoba. 

Sau đây là các chương trình hiện đang hoạt động và những tiểu mục chương trình đang được cập nhật như một phần của quá trình tái cấu trúc Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba.

Danh mục nhập cư diện tay nghề hoạt động thông qua Hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI), theo đó các ứng viên đủ điều kiện hoàn thành một loạt câu hỏi trực tuyến và không bắt buộc phải tải lên tài liệu chứng minh điều đó trước khi gửi hồ sơ của họ vào danh sách EOI. 

Hồ sơ sẽ được đặt trong danh sách các ứng viên đủ điều kiện và bạn sẽ nhận được điểm dựa trên câu trả lời mà bạn cung cấp. MPNP sau đó sẽ xếp hạng bạn bằng cách sử dụng một số yếu tố cơ bản và nếu bạn nằm trong số những ứng viên có điểm số cao nhất, bạn có thể được mời gửi nộp hồ sơ cho MPNP. Không có giới hạn về số lượng ứng viên có thể gửi hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng và không có thời gian giới hạn.

FFrXE9OKoPHcFPMgnXeMEKYEq5YYEgu 5nJ laTIPwFcVc646ezXvV0gqlOohgtCPk9M J47re3fe0bxxNxZYzdTPF5vqzYDhFJKyEhCAIvnr1UBNeVWATeBsUaWdbdSMmL2YBej0w2UAFIQ66Z0FcfjCbWK GLDi4IGj0u7vzWaRLtJ7x7eB 2vQ

Hiện có 2 diện đến Manitoba với tư cách là một người lao động diện tay nghề cả hai đều hoạt động theo Hệ thống bày tỏ nguyện vọng với MPNP. Là một phần của việc gia hạn MPNP, diện tay nghề bao gồm 4 tiểu mục như được giải thích bên dưới.

Diện có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba 

Đơn xin được chấp nhận từ những người lao động nước ngoài đủ điều kiện và sinh viên quốc tế tốt nghiệp hiện đang làm việc tại Manitoba. Những ứng viên này đã có được một công việc lâu dài, toàn thời gian với nhà tuyển dụng tại Manitoba. 

Không giống như các chương trình khác đến Manitoba trong MPNP, diện tay nghề ở Manitoba không phải đánh giá dựa trên điểm. Là một phần của việc đổi mới MPNP, diện tay nghề tại Manitoba sẽ bao gồm 2 lộ trình: Kinh nghiệm làm việc tại Manitoba và Được tuyển dụng trực tiếp từ chủ lao động.

qEYd7 ZIPv0InwQTCqHXLWchNw8zSXQiQy7VrFHaZpGhdJAOrF20IWVnWxUZn3ht1JYObrOHDFHmd0ZCmwqYPois6R8WHqiZtYA2bLR8dtH AVlCxFESkBPaR5sx2ZoOzXzZIbd4LCHQiMoAyXvMbLQbbkpXvti zTRc ipeklKn C81dC KO5G4Gw

Chương trình dành cho lao động đang ở nước ngoài

Chương trình dành cho lao động đang ở nước ngoài sử dụng hệ thống dựa trên điểm để đánh giá các ứng viên, những người có thể ở ngoài Canada. 

Đơn xin được chấp nhận từ những người lao động đủ điều kiện, những người có thể chứng minh mối liên hệ chặt chẽ với tỉnh bang thông qua mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè, học vấn hoặc việc làm trong quá khứ tại Manitoba, hoặc theo lời mời của MPNP. 

Người đạt tối thiểu 60 điểm theo 5 yếu tố bao gồm: tuổi, trình độ ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng thích ứng sẽ được chấp thuận.