Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 27/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 27/05/2021

Manitoba đã mời 404 ứng viên Express Entry thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) tổ chức ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Đây là lần công bố kết quả lớn nhất của năm 2021 nâng tổng số lời mời do Manitoba phát hành cho đến nay lên đến 3.422 trong năm nay.

Các ứng viên Express Entry được Manitoba mời cần đủ điều kiện tham gia tiểu mục tiểu mục lao động tay nghề thuộc MPNP và có điểm Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) tối thiểu là 601 để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

EOI không giống với Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của liên bang cho Express Entry quản lý. Ứng viên không phải yêu cầu CRS cho lần công bố này.

Thông thường, tỉnh bang chỉ mời một vài ứng viên Express Entry tại một thời điểm. Phần lớn các lời mời được chia ra giữa các ứng viên có thể đủ điều kiện cho các tiểu mục như lao động có kỹ năng ở Manitoba, sinh viên quốc tế và các ứng viên không phải Express Entry đăng ký theo Người lao động có tay nghề ở nước ngoài.

Các ứng viên được mời hiện có thể nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ Manitoba. Sau khi nhận được đề tỉnh bang từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) họ sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS vào điểm số của họ, đảm bảo khả năng nhận được Lời mời nộp đơn (ITA).

Express Entry

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Gửi hồ sơ trong nhóm Express Entry là bước đầu tiên để đăng ký đề cử cấp tỉnh cho Manitoba.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 27/05/2021

Các chương trình nhập cư Manitoba thông qua MPNP

Manitoba có một số chương trình nhập cư dành riêng để thu hút nhân tài quốc tế đến định cư tại tỉnh bang. Chính quyền tỉnh bang quản lý nhập cư của mình thông qua MPNP, hỗ trợ các đơn xin nhập cư cho chính phủ liên bang. Các tỉnh bang của Canada không có khả năng đưa ra tình trạng thường trú nhân, nhưng họ có thể giúp ứng viên nộp đơn bằng cách đưa ra các đề cử của tỉnh bang.

Nếu bạn muốn nhận được đề cử từ Manitoba, bạn cần đăng ký Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) với MPNP. Điều này giúp bạn có thể nhận được LAA thông qua các tiểu mục lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề ở nước ngoài.

Manitoba sau đó xếp hạng các ứng viên trong số 1.000 điểm cho các yếu tố vốn con người của họ, cũng như mối quan hệ của họ với tỉnh bang.

Tiểu mục lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề ở nước ngoài được thiết kế để cho phép tỉnh bang xác định các ứng viên đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của mình.

Các ứng viên ở nước ngoài cần thể hiện mối quan hệ với Manitoba thông qua mối quan hệ gia đình thân thiết, kinh nghiệm trước đây ở tỉnh bang hoặc lời mời thông qua một trong các những chiến lược tuyển dụng của Manitoba. Bạn không cần phải sống ở Manitoba vào thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

Để nhận được lời mời theo danh mục tiểu mục lao động tay nghề ở Manitoba, bạn cần có lời mời làm việc toàn thời gian từ nhà tuyển dụng tỉnh bang.

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế hoàn thành chương trình giáo dục tại Manitoba có thể nhận được lời mời theo diện sinh viên quốc tế nếu họ có thể chứng minh rằng họ có các kỹ năng theo yêu cầu.