Manitoba đã mời 142 ứng viên nhập cư nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) tổ chức ngày 07 tháng 06 năm 2021.

Kể từ đầu năm, Manitoba đã mời 3.564 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã mời người lao động tay nghề và sinh viên quốc tế tốt nghiệp thông qua 3 tiểu mục chương trình:

  • Người lao động tay nghề ở Manitoba.
  • Người lao động tay nghề ở nước ngoài.
  • Sinh viên quốc tế tốt nghiệp.

Đề cử tỉnh bang sẽ đảm bảo khả năng trở thành thường trú nhân của ứng viên cao hơn nếu họ thành công nhận được đề cử từ MPNP.

Các lời mời, còn được gọi là Thư mời nộp đơn của Manitoba (LAA) được phát hành cùng với yêu cầu về điểm theo hệ thống Bày tỏ sự quan tâm (EOI) tương ứng:

  • Người lao động có tay nghề cao ở Manitoba — 95 lời mời với điểm EOI tối thiểu là 375.
  • Người lao động có tay nghề cao ở nước ngoài — 25 lời mời với điểm EOI tối thiểu là 703.
  • Sinh viên quốc tế — 22 lời mời không yêu cầu điểm EOI.

Ngoài ra có 13 LAA đã ban hành, gửi đến các ứng viên thuộc hệ thống Express Entry.

Đợt công bố kết quả của Manitoba trước đó có một chút ngoại lệ. Tỉnh bang đã mời 404 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử, trong khi thường chỉ một số ít được mời.

Đợt công bố kết quả ngày 25 tháng 5 có thể so sánh với vòng mời mới này. Trong đợt công bố kết quả đó, tỉnh bang đã phát hành 232 lời mời, nhiều hơn đáng kể so với hiện nay.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP)

Manitoba có một số chương trình nhập cư riêng dành để thu hút nhân tài quốc tế đến định cư tại tỉnh bang. Chính quyền tỉnh bang quản lý việc nhập cư thông qua MPNP. MPNP sẽ hỗ trợ các đơn xin nhập cư cho chính phủ liên bang. Các tỉnh bang của Canada không được phép chuyển đổi công dân tạm trú thành thường trú nhân, nhưng ứng viên có thể nhận được đề cử từ họ để xin thường trú.

Nếu bạn muốn nhận được một đề cử từ Manitoba, bạn cần phải đăng ký Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) với MPNP. Điều này giúp bạn có thể nhận được LAA thông qua các diện Người lao động tay nghề ở Manitoba và Người lao động tay nghề ở nước ngoài.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 7/6/2021

Manitoba sẽ sắp xếp thứ hạng các ứng viên theo số điểm dựa trên các yếu tố vốn con người của họ, cũng như mối liên hệ của họ với tỉnh.

Tiểu mục lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề ở nước ngoài cho phép tỉnh bang đề cử những người lao động lành nghề có thể hỗ trợ nhu cầu thị trường lao động của Manitoba.

Những người nộp đơn từ nước ngoài cần phải có kết nối thiết lập với Manitoba. Điều này có thể được chứng minh thông qua mối quan hệ thân thiết của gia đình hoặc bạn bè tại tỉnh bang, kinh nghiệm trước đây ở Manitoba hoặc lời mời theo một trong những chiến lược tuyển dụng chiến lược của Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP).

Ứng viên không cần phải có mặt tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

Các ứng viên thành công trong danh mục người lao động tay nghề ở Manitoba phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có lời mời làm việc lâu dài toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng ở Manitoba.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục ở Manitoba có thể nhận được LAA theo tiểu mục sinh viên quốc tế nếu họ có các kỹ năng theo yêu cầu.

Tìm hiểu thêm về chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPMP) trên website Chính phủ tại đây.

Express Entry Manitoba

Express Entry là cách Canada quản lý các đơn đăng ký của người lao động có tay nghề cao. Nếu bạn nộp đơn trực tiếp thông qua Express Entry thì bạn có thể bỏ qua quy trình PNP và nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú. Tuy nhiên, việc bạn có đề cử tỉnh bang đảm bảo rằng Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ mời bạn nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) xem xét các yếu tố vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được lời mời đăng ký thường trú thông qua các đợt rút thăm Express Entry thường xuyên.

Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn (ITA) từ Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn