Giới thiệu tỉnh bang Manitoba


Nằm giữa 2 tỉnh bang OntarioSaskatchewan, Manitoba về nhiều mặt được xem như là cửa ngõ vào miền Tây Canada. Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp, tỉnh bang Manitoba là động lực chính tạo nên sự giàu có của Canada. Dân số khoảng 1,2 triệu người nằm phần lớn xung quanh thủ phủ Winnipeg. Người Manitoban được hưởng lợi do các cộng đồng gắn bó chặt chẽ, thị trường lao động ổn định và thiên nhiên ưu đãi.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang Manitoba. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với các kỹ năng và kinh nghiệm được tỉnh bang chọn có thể nhận được giấy đề cử tỉnh bang của Manitoba. 

Sau đây là các chương trình hiện đang hoạt động và những tiểu mục chương trình đang được cập nhật như một phần của quá trình tái cấu trúc Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) diện tay nghề


Danh mục nhập cư diện tay nghề hoạt động thông qua hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI), theo đó các ứng viên đủ điều kiện hoàn thành một loạt câu hỏi trực tuyến và không bắt buộc phải tải lên tài liệu chứng minh điều đó trước khi gửi hồ sơ của họ vào danh sách EOI. 

Hồ sơ sẽ được đặt trong danh sách các ứng viên đủ điều kiện và bạn sẽ nhận được điểm dựa trên câu trả lời mà bạn cung cấp. MPNP sau đó sẽ xếp hạng bạn bằng cách sử dụng một số yếu tố cơ bản và nếu bạn nằm trong số những ứng viên có điểm số cao nhất, bạn có thể được mời gửi nộp hồ sơ cho MPNP. Không có giới hạn về số lượng ứng viên có thể gửi hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng và không có thời gian giới hạn.

Hiện có 2 diện đến Manitoba với tư cách là một người lao động diện tay nghề cả hai đều hoạt động theo Hệ thống bày tỏ nguyện vọng với MPNP. Là một phần của việc gia hạn MPNP, diện tay nghề bao gồm 4 tiểu mục như được giải thích bên dưới.

Diện có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba

Đơn xin được chấp nhận từ những người lao động nước ngoài đủ điều kiện và sinh viên quốc tế tốt nghiệp hiện đang làm việc tại Manitoba. Những ứng viên này đã có được một công việc lâu dài, toàn thời gian với nhà tuyển dụng tại Manitoba. 

Không giống như các chương trình khác đến Manitoba trong MPNP, diện tay nghề ở Manitoba không phải đánh giá dựa trên điểm. Là một phần của việc đổi mới MPNP, diện tay nghề tại Manitoba sẽ bao gồm 2 lộ trình:  Kinh nghiệm làm việc tại Manitoba và Được tuyển dụng trực tiếp từ chủ lao động.

Diện đang làm việc tại Manitoba

Tiểu mục này sẽ dành cho các ứng viên hiện đang làm việc tại Manitoba với giấy phép làm việc tạm thời, bao gồm cả người lao động tạm thời và sinh viên quốc tế tốt nghiệp các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada.

Diện được tuyển dụng trực tiếp bởi chủ lao động

Lộ trình này dành cho các ứng viên được phỏng vấn bởi các chủ lao động Manitoba thực hiện bên ngoài Canada, nếu đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu, MPNP sẽ phát hành lời mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang từ MPNP.

Chương trình dành cho lao động đang ở nước ngoài

Chương trình dành cho lao động đang ở nước ngoài sử dụng hệ thống dựa trên điểm để đánh giá các ứng viên, những người có thể ở ngoài Canada. 

Đơn xin được chấp nhận từ những người lao động đủ điều kiện, những người có thể chứng minh mối liên hệ chặt chẽ với tỉnh bang thông qua mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè, học vấn hoặc việc làm trong quá khứ tại Manitoba, hoặc theo lời mời của MPNP.

Người đạt tối thiểu 60 điểm theo 5 yếu tố bao gồm: tuổi, trình độ ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng thích ứng sẽ được chấp thuận.

Diện Manitoba Express Entry

Lộ trình này dành cho các ứng viên Express Entry cũng đủ điều kiện theo một chương trình MPNP và đáp ứng các yêu cầu và có hồ Express Entry đang hoạt động. Các ứng viên sẽ phải chứng minh kinh nghiệm trong một ngành nghề được liệt kê trong danh sách ngành nghề theo yêu cầu của Manitoba và có mối liên hệ chặt chẽ trong gia đình với Manitoba.

Diện nguồn nhân lực

Lộ trình này sẽ mở ra cho những người lao động nước ngoài có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiếu hụt nhân sự của Manitoba và những người chứng tỏ được khả năng kết nối thị trường lao động với những nghề đó.

Lịch trình cập nhật chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP)


Chi tiết cập nhật

Ngày

MPNP giới thiệu danh sách ngành nghề nghiệp thiếu hụt lao động được ưu tiên thực hiện Bày tỏ nguyện vọng cho việc mời các hồ sơ từ diện lao động tay nghề ở nước ngoài.

11/2017

Chương trình nhập cư diện kinh doanh tại Manitoba “PNP-B” được thay thế bằng Chương trình nhập cư diện đầu tư – kinh doanh tại Manitoba.

11/2017

Các tiêu chí chương trình nhập cư diện Manitoba Express Entry có hiệu lực.

1/2018

Công bố kết quả Manitoba Express Entry.

1/2018

Gia hạn chương trình nhập cư diện đầu tư – kinh doanh (BIS) có hiệu lực.

5/2018

Tiêu chí chương trình nhập cư giáo dục quốc tế có hiệu lực.

1/11/2018

IES:  Tiêu chí chương trình cho doanh nhân có hiệu lực.

1/11/2018

IES: Tiêu chí chương trình sự nghiệp có hiệu lực

30/11/2018

Gia hạn chương trình lao động diện tay nghề ở nước ngoài

2/2019

Gia hạn chương trình lao động diện tay nghề tại Manitoba

2/2019

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) diện đầu tư kinh doanh


Các cá nhân muốn kinh doanh ở Manitoba có thể đăng ký thông qua chương trình này. Quá trình này hoạt động trên hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI), theo đó các ứng viên tiềm năng gửi hồ sơ vào chương trình và những người đủ điều kiện được mời nộp đơn xin nhập cư.

Diện đầu tư trang trại tại Manitoba

Lộ trình nhà đầu tư trang trại là một phần của chương trình đầu tư kinh doanh Manitoba và nó cho phép các cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh trang trại và đủ vốn có thể nhập cư để thành lập và vận hành một trang trại trong tỉnh bang.

Diện doanh nhân Manitoba

Diện doanh nhân Manitoba thay thế dòng MPNP-B trước đây. Nó cho phép tỉnh bang tuyển dụng và đề cử các chủ doanh nghiệp nước ngoài có ý định chuyển đến Manitoba để thành lập, mua lại hoặc mua cổ phần để đồng sở hữu một doanh nghiệp hiện có trong 2 năm đầu tiên đến Manitoba bằng giấy phép làm việc tạm thời.

Chương trình nhập cư của cộng đồng hiện đại


Một sáng kiến ​​cụ thể để nhập cư đến Manitoba là chương trình nhập cư của cộng đồng hiện đại. Thị trấn nông thôn, cách Winnipeg 112 km về phía tây nam, đang tích cực tìm kiếm những người nhập cư mới trong một số ngành nghề nhất định. Chương trình nhập cư của cộng đồng hiện đại được thực hiện thông qua MPNP.

Chương trình nhập cư giáo dục quốc tế Manitoba


Chương trình nhập cư giáo dục quốc tế (IES) được thiết kế để cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp Manitoba đáp ứng nhu cầu của tỉnh bang có được con đường nhanh hơn để trở thành thường trú nhân. Chương trình có 3 tiểu mục: Diện việc làm sự nghiệp, diện thực tập sau đại học, diện sinh viên doanh nhân.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) trên website Chính phủ tại đây.