Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 206 lời mời

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 206 lời mời

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 206 lời mời trong lần công bố kết quả mới nhất cho các ứng viên để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang xin thường trú.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã mời người lao động tay nghề và sinh viên quốc tế tốt nghiệp thông qua 3 tiểu mục chương trình:

  • Người lao động tay nghề ở Manitoba.
  • Người lao động tay nghề ở nước ngoài.
  • Sinh viên quốc tế tốt nghiệp.

Các lời mời, còn được gọi là Thư mời nộp đơn của Manitoba (LAA) đượcphát hành cùng với yêu cầu về điểm theo hệ thống Bày tỏ sự quan tâm (EOI) tương ứng:

  • Người lao động tay nghề ở Manitoba – 161 LAA được phát hành với số điểm tối thiểu 375.
  • Người lao động tay nghề ở nước ngoài – 15 LAA được phát hành với số điểm tối thiểu là 771.
  • Sinh viên quốc tế tốt nghiệp – 30 LAA được phát hành và không yêu cầu điểm EOI.

Trong số 206 LAA đã ban hành, 22 ứng viên thuộc hệ thống Express Entry. Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) cho biết họ sẽ từ chối bất kỳ ứng viên nào không có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống Express Entry. Mã xác nhận người tìm việc và kinh nghiệm có thể xác minh trong một ngành nghề thuộc danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu của Manitoba.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) chỉ xem xét các ứng viên lao động tay nghề ở nước ngoài trong đợt công bố kết quả này nếu họ được mời trực tiếp theo kế hoạch tuyển dụng chiến lược.

Nếu ứng viên đạt điểm cao hơn xếp hạng tối thiểu nhưng không nhận được LAA, có thể là do:

  • Bài kiểm tra ngôn ngữ không hợp lệ;
  • Bài kiểm tra ngôn ngữ không còn giá trị.
  • Ứng viên được mời theo kế hoạch ​​tuyển dụng chiến lược nhưng họ đã không gửi số thư mời hợp lệ.

“Bạn có thể muốn cập nhật EOI của mình với thông tin chính xác để được xem xét cho lần công bố kết quả tiếp theo từ danh sách đã gửi hồ sơ Bày tỏ sự quan tâm”, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) cho biết trong một thông cáo truyền thông.

Các ứng viên đang làm việc trong một ngành nghề quy định đã được mời trong đợt công bố kết quả này. Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba nói rằng họ có thể từ chối những ứng viên không thực sự làm việc trong một ngành nghề được quy định hoặc không cung cấp bằng chứng về việc đã hoàn thành tất cả các bước cấp phép để được làm việc tại Manitoba.

“Nếu điều này áp dụng cho bạn, bạn có thể muốn xem xét từ chối Thư mời để đăng ký,” Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba cho biết trong thông cáo.

Lần công bố kết quả ngày 22/10/2020 nâng tổng số LAA được phát hành cho đến nay trong năm nay lên đến 4.068.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 206 lời mời 1

Express Entry Manitoba

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) xem xét các yếu tố vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất được mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada thông qua các đợt công bố kết quả thường xuyên từ danh sách Express Entry.

Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn (ITA) từ Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Các ứng viên Express Entry đã nhận được đề cử tỉnh bang từ Manitoba trong đợt công bố kết quả này đã khai báo mã số Express Entry hợp lệ và cung cấp mã xác nhận người tìm việc.

Hệ thống EOI của Manitoba

Những người muốn nhập cư thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) cần phải đăng ký Biểu hiện sự quan tâm với MPNP để nhận được LAA thông qua các tiểu mục lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề ở nước ngoài.

Theo hệ thống của Manitoba, những ứng viên như vậy được xếp hạng trong số 1.000 điểm cho các đặc điểm vốn con người như kỹ năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kết nối Manitoba và các yếu tố khác.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP)

Tiểu mục lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề ở nước ngoài cho phép tỉnh bang đề cử những người lao động lành nghề có thể hỗ trợ nhu cầu thị trường lao động của Manitoba.

Những người nộp đơn từ nước ngoài cần phải có kết nối thiết lập với Manitoba. Điều này có thể được chứng minh thông qua mối quan hệ thân thiết của gia đình hoặc bạn bè tại tỉnh bang, kinh nghiệm trước đây ở Manitoba hoặc lời mời theo một trong những chiến lược tuyển dụng chiến lược của Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP).

Ứng viên không cần phải có mặt tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

Các ứng viên thành công trong danh mục người lao động tay nghề ở Manitoba phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có lời mời làm việc lâu dài toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng ở Manitoba.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục ở Manitoba có thể nhận được LAA theo tiểu mục sinh viên quốc tế nếu họ có các kỹ năng theo yêu cầu.