Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick tạm thời chấp nhận đơn đăng ký

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick tạm thời chấp nhận đơn đăng ký 1

Những người lao động đủ điều kiện muốn trở thành thường trú nhân Canada hiện có thể nộp đơn đăng ký thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP).

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick diện tay nghề hiện dành cho những người có Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) đang làm việc trong các công việc thuộc Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) cấp D. Những công việc này thường yêu cầu đào tạo tại chỗ và bao gồm cả người hái trái cây , nhân viên vệ sinh, cũng như công nhân mỏ dầu.

Người lao động tạm thời làm việc trong các loại công việc này sẽ có thể đăng ký Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, theo một thông cáo truyền thông .

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) sẽ chấp nhận đơn xin từ người lao động đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí của Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) diện tay nghề.
  • Bạn đã tốt nghiệp tại một Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI) bởi New Brunswick.
  • Bạn có PGWP được cấp khi tốt nghiệp từ cơ sở giáo dục ở New Brunswick.

Yêu cầu diện tay nghề Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) diện tay nghề dành cho công dân nước ngoài ở Canada và nước ngoài, những người có lời mời làm việc toàn thời gian tại tỉnh bang. Yêu cầu chính là bạn dự định cư trú tại New Brunswick. Bạn cũng cần có lời mời làm việc toàn thời gian, cố định, lâu dài, trong một nghề nghiệp đủ điều kiện. Bạn phải chứng minh rằng bạn đủ tiêu chuẩn cho vị trí và bạn được cung cấp mức lương cạnh tranh.

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick tạm thời chấp nhận đơn đăng ký 3

Nhà tuyển dụng của bạn cũng phải sẵn sàng hỗ trợ hồ sơ nhập cư của bạn. Nếu bạn đang làm việc trong một ngành nghề được quy định, bạn cần phải có chứng chỉ hoặc giấy phép của cơ quan quản lý. Trang web của chính phủ New Brunswick có nhiều thông tin hơn về các ngành nghề được quy định cũng như thông tin về cách được chứng nhận hoặc cấp phép trong tỉnh.

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) diện tay nghề, bạn sẽ được cho điểm dựa trên độ tuổi, khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc trước đây và các yếu tố khác. Bạn sẽ cần ít nhất 60 điểm trong số 100 điểm để đủ điều kiện.

Bạn cần từ 19 đến 55 tuổi. Khả năng ngôn ngữ của bạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải bằng ít nhất một Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là 4 trong tất cả các khả năng. New Brunswick là một tỉnh bang song ngữ và các ứng viên có thể thể hiện CLB 4 bằng cả 2 ngôn ngữ sẽ được cộng thêm điểm.

Bạn cần ít nhất bằng tốt nghiệp trung học, và trình độ giáo dục nước ngoài cần đi kèm với Đánh giá chứng chỉ giáo dục còn thời hạn, tối đa 5 năm từ ngày thực hiện.

Bạn cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc, trừ khi bạn tốt nghiệp tại New Brunswick với ít nhất một chương trình có bằng cấp hoặc chứng chỉ kéo dài 1 năm. Kinh nghiệm làm việc nước ngoài được tính vào điểm của bạn.

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick tạm thời chấp nhận đơn đăng ký 2

New Brunswick cũng thưởng điểm cho các ứng viên làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên như trung tâm dịch vụ kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và vận tải.

Ngoài ra còn có điểm cộng thêm nếu bạn có thêm mối liên hệ với tỉnh, chẳng hạn như giáo dục, việc làm, ngôn ngữ và các kỹ năng khác.