Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1/12/2020

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1122020

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã mời các ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 1/12/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã công bố các yêu cầu đối với các ứng viên Express Entry. Những người được mời hiện có cơ hội nhận được đề cử tỉnh bang thông qua tiểu mục ưu tiên thị trường lao động của Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia, và họ không cho biết có bao nhiêu lời mời đã được phát hành.

Trong những lần công bố kết quả trước, Nova Scotia đã phát hành lời mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang cho các đối tượng làm việc trong các ngành nghề như lập trình viên, truyền thông, lao động tay nghề phổ thông, điều dưỡng và kỹ sư ngành ô tô.

Họ cũng cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trong bất kỳ ngành nghề nào thuộc NOC nhóm O, A hoặc B.

Lời mời làm việc phải còn thời hạn tối thiểu 1 năm sau khi thị thực thường trú nhân được cấp.Việc làm phải là việc làm toàn thời gian. Thuật ngữ “toàn thời gian” có nghĩa là làm việc quanh năm và ít nhất 30 giờ mỗi tuần.

Ứng viên cần phải có bằng cử nhân hoặc đã hoàn thành một chương trình sau trung học khác ít nhất 3 năm.

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) được yêu cầu tối thiểu là 5.0 trong tất cả các kỹ năng. Trình độ ngôn ngữ có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Những người nhận được thư mời trong buổi rút thăm hôm nay hiện có 30 ngày theo lịch để gửi đơn đăng ký đầy đủ đến Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP).

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1122020 1

Ứng viên phải gửi kèm bản sao bài kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng về trình độ học vấn trong đơn đăng ký của họ. Nếu các chứng chỉ giáo dục được lấy bên ngoài Canada, ứng viên cần phải có báo cáo Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA).

Tiểu mục ưu tiên thị trường lao động của Nova Scotia  mời gọi các ứng viên nhập cư dựa trên nhu cầu của thị trường lao động của tỉnh bang. 

Ứng viên Express Entry

Để được xem xét theo Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) thông qua tiểu mục ưu tiên thị trường lao động, trước tiên các ứng viên cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng và cho điểm dựa trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Họ được cộng điểm dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1122020 2

Giờ đây, Nova Scotia đã phát hành lời mời nộp hồ sơ, còn được gọi là Thư quan tâm, các ứng viên được mời hiện có 60 ngày theo lịch để hoàn thành đơn xin đề cử tỉnh bang.

Nếu họ nhận được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia, họ sẽ tự động được cộng thêm 600 điểm CRS, điều này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Hệ thống tiểu mục Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP)

Nova Scotia lựa chọn người nhập cư chủ yếu thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP), chương trình bao gồm các tiểu mục cụ thể như sau:

  • Chương trình nhập cư theo nhu cầu Nova Scotia Express Entry.
  • Chương trình nhập cư cho người có kinh nghiệm tại Nova Scotia Express Entry.
  • Chương trình ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia.
  • Chương trình ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia dành cho bác sỹ.
  • Chương trình nhập cư diện tay nghề.
  • Chương trình nhập cư theo nhu cầu.
  • Chương trình nhập cư diện doanh nhân.
  • Chương trình nhập cư diện doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế sau đại học.
  • Chương trình nhập cư dành cho bác sỹ.

Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) tại đây.