Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 19/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1912021

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã mời các ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 19/1/2021.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã không thông báo số lượng cụ thể lời mời được phát hành trong đợt công bố kết quả lần này.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã công bố các yêu cầu đối với các ứng viên Express Entry. Điều này có nghĩa là những người nhận được lời mời phải có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống Express Entry của liên bang. Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia có thể chọn các ứng viên đủ điều kiện từ nhóm Express Entry Entry đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của tỉnh bang.

Trong đợt công bố kết quả này, các ứng viên phải có nghề nghiệp chính là nhân viên tài chính thuộc Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) mã 1114.

Trong những lần công bố kết quả trước, Nova Scotia đã phát hành lời mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang cho các đối tượng làm việc trong các ngành nghề như lập trình viên, truyền thông, lao động tay nghề phổ thông, điều dưỡng và kỹ sư ngành ô tô.

Trng đợt công bố kết quả này, những ứng viên được mời cần ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Canada. Ứng viên phải có bằng cử nhân hoặc đã hoàn thành chương trình học ít nhất 3 năm.

Họ cũng phải có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) trong tiếng Anh từ cấp độ 9 trở lên. Con số này cao hơn đáng kể so với lần công bố kết quả trước, khi có đủ điểm CLB cấp độ là 5.

Những người nhận được thư mời trong lần công bố kết quả hôm nay sẽ có thời hạn đến ngày 18 tháng 2 năm 2021 để nộp đơn đăng ký. Ứng viên được yêu cầu gửi kèm bản sao các bài kiểm tra ngôn ngữ, bằng chứng về trình độ học vấn và bằng chứng về kinh nghiệm làm việc.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1912021 1

 Nếu các chứng chỉ giáo dục được lấy bên ngoài Canada, ứng viên cần phải có báo cáo Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA).

Express Entry

Để được xem xét theo Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) thông qua tiểu mục ưu tiên thị trường lao động, trước tiên các ứng viên cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng và cho điểm dựa trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Họ được cộng điểm dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) công bố kết quả ngày 1912021 2

Nếu họ nhận được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia, họ sẽ tự động được cộng thêm 600 điểm CRS, điều này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Hệ thống tiểu mục Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP)

Nova Scotia lựa chọn người nhập cư chủ yếu thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP), chương trình bao gồm các tiểu mục cụ thể như sau:

  • Chương trình nhập cư theo nhu cầu Nova Scotia Express Entry.
  • Chương trình nhập cư cho người có kinh nghiệm tại Nova Scotia Express Entry.
  • Chương trình ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia.
  • Chương trình ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia dành cho bác sỹ.
  • Chương trình nhập cư diện tay nghề.
  • Chương trình nhập cư theo nhu cầu.
  • Chương trình nhập cư diện doanh nhân.
  • Chương trình nhập cư diện doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế sau đại học.
  • Chương trình nhập cư dành cho bác sỹ.

Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) tại đây.