Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) mời ứng viên lĩnh vực công nghệ và truyền thông

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) mời ứng viên lĩnh vực công nghệ và truyền thông

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã mời các ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 22/10/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) đã công bố các yêu cầu đối với các ứng viên Express Entry. Những người được mời hiện có cơ hội nhận được đề cử tỉnh bang thông qua tiểu mục ưu tiên thị trường lao động của Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia, và họ không cho biết có bao nhiêu lời mời đã được phát hành.

Các ứng viên được mời cần phải có nghề nghiệp chính là lập trình viên máy tính hoặc làm trong lĩnh vực truyền thông (NOC 2174). Họ cần cung cấp thư giới thiệu từ nhà tuyển dụng để chứng minh rằng họ có 3 năm kinh nghiệm toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương trở lên. Kinh nghiệm làm việc này phải được thực hiện trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn.

Họ cũng cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trong bất kỳ ngành nghề nào thuộc NOC nhóm O, A hoặc B.

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) được yêu cầu tối thiểu là 7.0 trong tất cả các kỹ năng.

Ứng viên cần phải có bằng cử nhân hoặc đã hoàn thành một chương trình sau trung học khác ít nhất 3 năm.

Hạn chót để nộp đơn đề cử tỉnh bang là 11:59 tối ngày 21/11/2020.

Ứng viên phải gửi kèm bản sao bài kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng về trình độ học vấn trong đơn đăng ký của họ. Nếu các chứng chỉ giáo dục được lấy bên ngoài Canada, ứng viên cần phải có báo cáo Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA).

Tiểu mục ưu tiên thị trường lao động của Nova Scotia  mời gọi các ứng viên nhập cư dựa trên nhu cầu của thị trường lao động của tỉnh bang. 

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) mời ứng viên lĩnh vực công nghệ và truyền thông 1

Ứng viên Express Entry

Để được xem xét theo Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) thông qua tiểu mục ưu tiên thị trường lao động, trước tiên các ứng viên cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng và cho điểm dựa trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Họ được cộng điểm dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Giờ đây, Nova Scotia đã phát hành lời mời nộp hồ sơ, còn được gọi là Thư quan tâm, các ứng viên được mời hiện có 60 ngày theo lịch để hoàn thành đơn xin đề cử tỉnh bang.

Nếu họ nhận được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia, họ sẽ tự động được cộng thêm 600 điểm CRS, điều này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Hệ thống tiểu mục Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP)

Nova Scotia lựa chọn người nhập cư chủ yếu thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP), chương trình bao gồm các tiểu mục cụ thể như sau:

  • Chương trình nhập cư theo nhu cầu Nova Scotia Express Entry.
  • Chương trình nhập cư cho người có kinh nghiệm tại Nova Scotia Express Entry.
  • Chương trình ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia.
  • Chương trình ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia dành cho bác sỹ.
  • Chương trình nhập cư diện tay nghề.
  • Chương trình nhập cư theo nhu cầu.
  • Chương trình nhập cư diện doanh nhân.
  • Chương trình nhập cư diện doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế sau đại học.
  • Chương trình nhập cư dành cho bác sỹ.

Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) tại đây.