Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 13/07/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 13/07/2021

Ontario đã mời 1.685 sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời nộp đơn xin đề cử tỉng bang từ Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Ontario đã tổ chức ba đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) chính nhắm vào người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế và các ứng viên có Lời mời làm việc tại các cộng đồng nông thôn.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã mời tổng cộng 1.685 ứng viên có hồ sơ trong Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Các ứng viên được mời có thể đủ điều kiện cho một trong hai diện Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng. Đây là số lượng thư mời lớn nhất được phát hành thông qua các diện Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng cho đến nay vào năm 2021.

Đợt công bố kết quả này đã đưa ra 1.211 lời mời cho các ứng viên có thể đủ điều kiện cho diện Lao động nước ngoài. Những ứng viên này cần điểm EOI ít nhất là 33 để được mời. Đây là một đợt công bố kết quả chung, có nghĩa là không có nghề nghiệp do tỉnh bang chỉ định, cũng như yêu cầu cụ thể về vị trí nhất định.

431 người khác đã được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang trong đợt công bố chung thông qua diện Sinh viên quốc tế. Những ứng viên này cần có điểm EOI ít nhất là 62 để được mời.

OINP cũng đã đưa ra 43 lời mời cho các ứng viên nhập cư đã đăng ký cho Chương trình thí điểm nhập cư khu vực và có thể đủ điều kiện cho cùng hai diện Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng.

Tại thời điểm công bố kết quả bốc thăm mới nhất, tỉnh bang cũng đã ban hành hướng dẫn nộp hồ sơ PNP hoàn chỉnh. Trong số các chi tiết khác, tỉnh bang hướng dẫn những người nộp đơn theo diện Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng nộp bản sao PDF đã in và có chữ ký của biểu mẫu chứng thực. Nếu đơn này không được nộp, đơn đăng ký sẽ bị trả lại do chưa hoàn thiện, lệ phí đăng ký sẽ được hoàn lại và mất cơ hội đăng ký tham gia chương trình.

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện Lao động nước ngoài của OINP

Diện Lao động nước ngoài Ontario trong danh mục Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng dành cho các công dân nước ngoài có Lời mời làm việc đủ điều kiện từ một nhà tuyển dụng ở Ontario. Ứng viên không nhất thiết phải nộp đơn từ bên trong Canada, miễn là bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu điều kiện chương trình đưa ra.

Để đủ điều kiện, ứng viên cần tích lũy tương đương với hai năm kinh nghiệm làm việc trong một nghề có tay nghề cao, có Lời mời làm việc đủ điều kiện ở Ontario và có ý định nhập cư vào tỉnh bang này, trong số các tiêu chí khác.

Nếu bạn muốn đăng ký Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) này, bạn phải đăng ký hồ sơ Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) trên trang web Ontario.

Sau khi đăng ký hồ sơ của bạn, hồ sơ sẽ được chuyển vào nhóm Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Ontario sẽ cho bạn điểm dựa trên thông tin bạn gửi.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 13/07/2021

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện sinh viên quốc tế của OINP

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện sinh viên quốc tế của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) dành cho các công dân nước ngoài có lời mời làm việc đủ điều kiện từ một nhà tuyển dụng ở Ontario. Bạn không nhất thiết phải ở tại Canada trong thời điểm nộp đơn, miễn là bạn đáp ứng đủ điều kiện chương trình.

Để đủ điều kiện, bạn cần phải hoàn thành chương trình học và có chứng chỉ tại một trong những Tổ chức giáo dục được chỉ đinh (DLI) của Canada, có lời mời làm việc đủ điều kiện ở Ontario và có ý định nhập cư vào tỉnh bang.

Để nhận được lời mời đăng ký chương trình này, bạn phải đăng ký hồ sơ Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) trên trang web Ontario. Hồ sơ của bạn sau đó sẽ được đưa vào nhóm EOI và bạn sẽ nhận được điểm dựa trên các tệp bạn gửi. Ontario thưởng điểm cho các yếu tố vốn con người mà tỉnh bang đã xác định sẽ cho thấy khả năng hội nhập thị trường lao động của bạn.

Chương trình thí điểm nhập cư khu vực là gì?

Chương trình thí điểm nhập cư khu vực đã được đưa ra để giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động ở một số khu vực trong cộng đồng này. Nó cho phép tỉnh bang phân bổ 150 đề cử vào năm 2021 cho ba địa điểm nông thôn: Chatham-Kent, Cornwall và Quinte West / Belleville. Các thành phố này đã chứng minh cho tỉnh bang thấy rằng họ thiếu lao động trong các ngành nghề có kỹ năng và khả năng giúp những người mới đến định cư. Do đó, Chương trình thí điểm nhập cư khu vực sẽ giúp họ giải quyết vấn đề thiếu nhân lực này.

Nếu bạn đủ điều kiện cho bất kỳ diện Ưu tiên việc làm từ Nhà tuyển dụng nào của OINP và Lời mời làm việc toàn thời gian của bạn thuộc một trong các cộng đồng tham gia, bạn có thể nhận được đề cử tỉnh bang thông qua Chương trình thí điểm này.

Có 3 diện Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng:

  • Lao động nước ngoài, dành cho những người lao động có tay nghề cao ở Ontario
  • Sinh viên quốc tế, dành cho sinh viên quốc tế với những Lời mời làm việc có kỹ năng
  • Kỹ năng theo yêu cầu, dành cho người lao động trong các ngành nghề thiếu hụt lao động ở Ontario

Chương trình thí điểm dự kiến ​​sẽ hoạt động trong hai năm trước khi nó được xem xét. Nó có thể được gia hạn hoặc ngừng tùy thuộc vào hiệu suất của nó.

Làm thế nào để bạn nhận được điểm cho nhập cư Ontario?

Ontario xếp hạng hồ sơ EOI dựa trên một số yếu tố về vốn con người mà tỉnh đã quyết định sẽ rất quan trọng trong việc lựa chọn những người nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh. Bạn nhận được điểm cho trình độ kỹ năng của lời mời làm việc cũng như kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn. Tỉnh sử dụng hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) để ấn định điểm.

Hệ thống tính điểm OINP khác nhau tùy thuộc vào luồng bạn đăng ký. Ngoài trình độ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, nó còn tính đến mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ chính thức của bạn và khu vực bạn học tập hoặc làm việc. Tỉnh cũng bố trí 10 điểm tùy theo nhu cầu của thị trường lao động.