Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) mời 772 ứng viên công nghệ

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) mời 772 ứng viên công nghệ

Ontario đã tổ chức công bố kết quả phát hành lời mời cho các ứng viên công nghệ Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 15/10/2020 thông qua hệ thống Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) ban hành Thông báo quan tâm (NOIS) cho các ứng viên đủ điều kiện chương trình Express Entry diện nguồn nhân lực ưu tiên (HCP)

Tổng số 772 ứng viên đã nhận được NOIs từ đợt công bố kết quả lĩnh vực côn nghệ. Các ứng viên Express Entry cần có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 462 trở lên để nhận được lời mời. Họ cũng cần phải có kinh nghiệm làm việc ở 1 trong các nghề sau:

  • NOC 0213: Quản lý hệ thống thông tin và máy tính.
  • NOC 2147: Kỹ sư máy tính.
  • NOC 2172: Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu.
  • NOC 2173: Kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm.
  • NOC 2174: Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác.
  • NOC 2175: Nhà thiết kế và phát triển website.

Ứng viên không cần lời mời làm việc (job offer) để nhận được thư mời, nhưng họ cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại 1 trong những ngành nghề công nghệ nêu trên.

Họ cũng cần có một hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Những người nhận được NOI từ Ontario hiện có 45 ngày để nộp đơn xin giấy đề cử theo Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario.

Nếu họ nhận được lời xác nhận từ chương trình đề cử tinh bang Ontario, họ sẽ tự động nhận được thêm 600 điểm CRS. Phần thưởng này sẽ đảm bảo rằng họ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) để có thể có lời mời trở thành thường trú nhân trong một đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai được đề cử theo bất kỳ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nào ở Canada, bao gồm cả Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP).

Đây là đợt công bố kết quả lĩnh vực công nghệ thứ 4 của Ontario trong năm. Đợt công bố kết quả ngày 29/7/2020 là đợt công bố kết quả công nghệ lớn nhất cho đến nay trong năm 2020, khi 1.288 ứng viên Express Entry đã được mời nộp hồ sơ đề nhận đề cử tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) mời 772 ứng viên công nghệ 1

Làm thế nào để được mời tham gia nhận đề cử tỉnh bang chương trình công nghệ tại Ontario

Bước đầu tiên để đủ điều kiện nhận được lời mời thông qua công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) lĩnh vực công nghệ là tạo một hồ sơ trong hệ thống Express Entry của Canada.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho 3 chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) của họ.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) lĩnh vực công nghệ nhận thông tin ứng viên từ danh sách ứng viên Express Entry, mời các nhân viênlĩnh vực công nghệ đủ điều kiện nộp đơn xin đề cử tỉnh bang Ontario.

Khi quá trình hoàn tất, ứng viên sẽ có cơ hội định cư và làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Ontario.

Để tìm hiểu thêm thông tin Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) lĩnh vực công nghệ, truy cập vào website tỉnh bang Ontario tại đây.