Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 07/09/2022

a 1

Ontario là tỉnh bang đông dân nhất của Canada, gần 40% người Canada sống tại Ontario. Ontario cũng là nơi có thủ đô Ottawa của Canada và thành phố lớn nhất Canada là Toronto. Về nhiều mặt, Ontario là trung tâm của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) là chương trình nhập cư chủ lực của tỉnh bang này. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với các kỹ năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang cần có thể nhận được đề cử của tỉnh bang Ontario.

Ontario PNP gồm các tiểu mục chính là nhập cư diện tay nghề và nhập cư diện doanh nhân. Đối với nhập cư diện tay nghề tỉnh bang Ontario có các tiểu mục như sau: 

  • Chương trình nguồn nhân lực gồm các tiểu mục: Nguồn nhân lực ưu tiên, tay nghề nhóm thợ, tay nghề nói tiếng Pháp, diện Tiến sỹ, diện Thạc sỹ. 
  • Chương trình lời mời làm việc: Người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế, kỹ năng theo yêu cầu.
0YXS6O0bYqhpZowmpmm Hsc

Kết quả vòng mời PNP ngày 07/09

Trong vài tháng qua, các vòng mời Express Entry đã tập trung vào các ứng viên PNP. Đặc biệt, vào tuần trước, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã khôi phục lại các vòng mời Express Entry cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Vòng mời của các chương trình kể từ năm 2020 được tổ chức vào ngày 06/07 và đã có tổng số 1.500 ứng viên Express Entry với điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 557 đã nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú.

Vào ngày 07/09/2022, tỉnh bang Ontario đã tổ chức Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) và gửi lời mời cho 1.521 ứng viên đủ điều kiện nhập cư theo diện Lao động tay nghề của Ontario Express Entry. Những ứng viên này cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 320. Các ứng viên được mời sẽ có thêm điểm CRS và nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) cùng với cơ hội thường trú tại một vòng mời trong tương lai từ nhóm Express Entry.

Luồng nhập cư Lao động tay nghề được liên kết với Express Entry của Ontario cung cấp một con đường trở thành thường trú nhân cho các ứng viên thuộc Chương trình tay nghề liên bang và các ứng viên thuộc Chương trình kinh nghiệm Canada. OINP mời các ứng viên đủ điều kiện đăng ký đề cử cấp tỉnh bang.

NOWGf IGlIdzwZWNm5my8rhJtL z5sfQLUg3pquIhuiZvNylzd3pz8VQY9P1Z V5GCFv1qDydUQbsrcyTCq6BrY2yJN8 O8uTSSoHIRtf2w3gwHaAfyYiOZFIXEF1O3fF6hyCqqWdKcoNHCCf9jl DZEZcONmLl2SG2haIqs oeBWPkVGJs3PVmAfg

Để đủ điều kiện, các ứng viên cần phải sống ở Ontario với Giấy phép làm việc hợp lệ. Họ cũng cần có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc tương đương ở công việc bán thời gian. Ngoài ra, ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề được liệt kê ở nhóm nhỏ 633 hoặc nhóm chính 72, 73 hoặc 82 theo Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC).

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã tạm dừng công bố thông tin vòng mời trong cuộc bầu cử chính quyền cấp tỉnh bang, kết thúc vào ngày 2/6.

Vào ngày 4/5, tỉnh bang Ontario đã phát hành 57 lời mời đăng ký cho các ứng viên tiềm năng trong nhóm Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI), những người đủ điều kiện cho chương trình Tuyển dụng theo yêu cầu với số điểm từ 27 trở lên. 

Sau đó, vào ngày 26/5, OINP cũng đã gửi 535 lời mời đến các ứng viên tiềm năng đủ điều kiện tham gia Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 295 đến 461.

H3YzAQheMiN2s4S9mOTs9VbqLNZR9Eb36sNktd5A6XgpeiHHDTclRuxlIZYSJlC6DNiOHH8BVryKDCK2

Diện kỹ năng theo yêu cầu OINP

Chương trình nhập cư Diện kỹ năng theo yêu cầu OINP tập trung nhiều hơn vào nhu cầu của tỉnh bang hơn là trình độ kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên. Nhiều chương trình nhập cư nhắm mục tiêu đến các nghề nghiệp mà chính phủ Canada coi là “có tay nghề cao”. Tuy nhiên, Ontario vẫn thiếu lao động trong các ngành nghề được coi là “tay nghề thấp”.

Người lao động nước ngoài có lời mời làm việc ở Ontario có thể nộp đơn xin PNP cần có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm việc tích lũy tại tỉnh bang. Kinh nghiệm làm việc thời vụ không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu công việc tại Ontario. Công việc bán thời gian có thể đủ điều kiện nếu ứng viên hoàn thành đủ số giờ làm việc cần thiết. Vì thế, ứng viên cần tích lũy đủ 1.200 giờ làm việc được trả lương cho 1 công việc trong suốt 18 tháng hoặc tổng các công việc với ít nhất 30 giờ trong 1 tuần kéo dài trong 9 tháng, tương đương 1.200 giờ.

Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario

Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario cho phép OINP tìm kiếm nhóm Express Entry cho các ứng viên hiện đang sống ở tỉnh bang Ontario. 

Các diện thuộc Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phù hợp với hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang. Các ứng viên chỉ có thể đăng ký các tiểu mục chương trình này nếu họ có hồ sơ Express Entry và nếu họ đã nhận được lời mời đăng ký đề cử tỉnh bang.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng viên cho 3 trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada:

lxsgDhn5OQkV9ZiissVI4liRletf87oiRrntkFKeSSMzXQfbmQl YBzLAz9OPd5C22zQdt34HcLqLIBS3uiLzirg Gl4Xv9JVI q

Các ứng viên không cần thư mời làm việc để tham gia Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ, nhưng ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc của chương trình liên bang và tỉnh bang.Các ứng viên được đề cử làm thường trú nhân Canada thông qua Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS và nhiều cơ hội nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) tại Canada thông qua hệ thống Express Entry.