Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 13/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1312021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã phát hành 484 lời mời cho các ứng viên vào ngày 13/1/2021.

OINP đã phát hành lời mời cho các ứng viên Express Entry thông qua 2 diện nhập cư của tỉnh bang trong đợt công bố kết quả đầu tiên của năm 2021.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2021, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã ban hành Thông báo quan tâm (NOIs) cho các ứng viên các diện Người lao động có tay nghề nói tiếng Pháp và Người lao động tay nghề.

Hai Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao này phù hợp với hệ thống Express Entry. Các ứng viên nhận được NOI trong lần công bố kết quả này phải có hồ sơ Express Entry được tạo từ ngày 13 tháng 1 năm 2020 đến ngày 13 tháng 1 năm 2021.

Diện tay nghề nhóm thợ phép Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) để tìm kiếm các ứng viên trong danh sách Express Entry cho ứng viên hiện đang sống ở Ontario và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, hoặc thời gian tương đương khi công việc là công việc bán thời gian, trong một ngành nghề thuộc nhóm Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) nhóm số 633 hoặc nhóm số 72, 73 hoặc 82.

338 ứng viên diện tay nghề nhóm thợ nhận được NOIs trong buổi công bố kết quả hôm nay có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 434 đến 460.

Diện người lao động tay nghề nói tiếng Pháp (FSSW) được điều chỉnh cho phù hợp với các ứng viên Express Entry nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Các ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu của diện kinh nghiệm Canada hoặc chương trình người lao động tay nghề liên bang. Mỗi chương trình liên bang này có các yêu cầu riêng về kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn.

Các ứng viên trong diện này cũng cần có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) ít nhất cấp độ 7 trong tiếng Pháp và ít nhất cấp độ 6 trong tiếng Anh, trong số các yêu cầu khác.

146 ứng viên người lao động tay nghề nói tiếng Pháp (FSSW) nhận được NOIs trong đợt công bố kết quả hôm nay có điểm CRS từ 456 đến 460.

Mặc dù các ứng viên không cần lời mời làm việc để nộp đơn theo diện người lao động tay nghề và người lao động tay nghề nói tiếng pháp, họ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc của liên bang và tỉnh bang do chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) quy định.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1312021 1

Các ứng viên thành công nhận được đề cử tỉnh bang theo 2 diện phù hợp với Express Entry này sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS, đảm bảo cho việc nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trở thành thường trú nhân Canada thông qua hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ di trú của Canada cho 3 chương trình kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Bước đầu tiên để được xác định là ứng viên theo diện người lao động tay nghề và diện người lao động tay nghề nói tiếng Pháp là tạo hồ sơ Express Entry.

Tất cả các ứng viên được mời theo tiểu mục Express Entry của chương trình đề cử tỉnh bang Ontario sẽ được OINP liên hệ và sẽ phải nộp đơn đầy đủ để được đề cử tỉnh bang trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ khi nhận được NOI.

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trên website của Chính phủ tại đây.