Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 15/12/2020

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 15122020

Ngày 15/12/2020, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã phát hành 668 lời mời cho các ứng viên Express Entry nộp hồ sơ để được đề cử và trở thành thường trú nhân trong tương lai.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã ban hành Thông báo nguyện vọng (NOI) cho các ứng viên diện Express Entry ưu tiên nguồn nhân lực. Các ứng cử viên cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry và có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) từ tối thiểu 460 đến 468. Họ cũng cần có kinh nghiệm làm việc ở 1 trong các ngành nghề lĩnh vực công nghệ như sau:

 • NOC 0213: Quản lý hệ thống công nghệ thông tin và máy tính.
 • NOC 2147: Kỹ sư máy tính.
 • NOC 2172: Chuyên viên phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu.
 • NOC 2173: Kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm
 • NOC 2174: Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác.
 • NOC 2175: Nhà thiết kế và phát triển website.

Những người được mời trong đợt công bố kết quả ngày hôm nay hiện có 45 ngày theo lịch để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Các ứng viên được Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario mời vì họ có thể đủ điều kiện cho diện Express Entry diện ưu tiên nguồn nhân lực. Nếu được mời và họ nhận được đề cử tỉnh bang thành công, họ sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo nhận được Thư mời đăng ký thường trú nhân Canada trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 15122020 1

Đây là đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện công nghệ lần thứ 5 trong năm 2020 của Ontario. Đợt công bố ngày 29/7/202 là đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario lĩnh vực công nghệ lớn nhất trong năm 2020 khi 1.288 ứng viên được mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang.

Cho đến nay vào năm 2020, Ontario đã đưa ra 9.082 lời mời diện Ưu tiên nguồn nhân lực, diện tay nghề nhóm thợ và diện tay nghề nói tiếng Pháp.

Điều kiện tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện công nghệ

Bước đầu tiên để đủ điều kiện nhận được lời mời thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện công nghệ là tạo hồ sơ trong hệ thống Express Entry của Canada.

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ cho ba chương trình nhập cư liên bang: Chương trình lao động tay nghề liên bang, Chương trình lao động tay nghề chuyên môn hoặc diện Kinh nghiệm Canada. Diện ưu tiên nguồn nhân lực của Ontario chấp nhận các ứng viên từ diện tay nghề liên bang và diện kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện được xếp hạng trên Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) dựa trên các yếu tố nguồn nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện công nghệ sẽ chọn lọc nhóm ứng viên Express Entry, mời các ứng viên công nghệ đủ điều kiện đăng ký đề cử tỉnh bang từ Ontario.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 15122020 3

Nộp đơn xin đề cử tỉnh bang không giống như nộp đơn xin định cư Canada. Nếu các ứng viên được mời thành công nhận được đề cử của tỉnh bang Ontario, sau đó họ có thể sử dụng nó để nộp đơn xin thường trú từ chính phủ liên bang.

Sau khi được chính phủ liên bang chấp thuận, những thường trú nhân mới này sẽ có thể ổn định sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của họ ở Ontario.

Các diện khác của chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

Các diện khác của chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) lao động tay nghề bao gồm:

Chương trình nguồn nhân lực

 • Express Entry: Ưu tiên nguồn nhân lực
 • Express Entry: Lao động tay nghề nói tiếng Pháp
 • Express Entry: Lao động tay nghề nhóm thợ
 • Diện tốt nghiệp thạc sỹ
 • Diện tốt nghiệp tiến sỹ

Chương trình thỏa thuận công việc

 • Lao động tay nghề nước ngoài
 • Sinh viên quốc tế
 • Lao động tay nghề theo nhu cầu

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trên website của Chính phủ tại đây.