Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 16/06/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 16_06_2021

Ontario đã mời 940 ứng viên là sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 16 tháng 06 năm 2021.

Lời mời được gửi đến các ứng viên có hồ sơ trong Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) của Ontario và phải đủ điều kiện cho một trong hai danh mục Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng .

Tổng cộng 569 người đã được mời, những người đủ điều kiện cho diên lao động nước ngoài có kỹ năng. Những ứng viên này cần có số điểm ít nhất là 38. Không có ngành nghề được chỉ định, cũng như yêu cầu về vị trí cho đợt công bố này.

371 người còn lại đã được mời nộp đơn xin đề cử từ diện sinh viên quốc tế. Những ứng viên này cần có điểm EOI ít nhất là 66 để được mời.

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện người lao động có kỹ năng của OINP

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện người lao động có kỹ năng của OINP dành cho các công dân nước ngoài có Lời mời làm việc đủ điều kiện từ một nhà tuyển dụng ở Ontario. Bạn không nhất thiết phải ở tại Canada trong thời điểm nộp đơn, miễn là bạn đáp ứng đủ điều kiện chương trình.

Để đủ điều kiện, bạn cần tích lũy tương đương với hai năm kinh nghiệm làm việc trong một nghề có kỹ năng cao, có lời mời làm việc đủ điều kiện ở Ontario và có ý định nhập cư vào tỉnh bang.

Nếu bạn muốn đăng ký Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) này, bạn phải đăng ký hồ sơ EOI trên trang web Ontario.

Sau khi đăng ký hồ sơ của bạn, hồ sơ sẽ được chuyển vào nhóm EOI. Ontario sẽ cho bạn điểm dựa trên thông tin bạn gửi.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 16_06_2021

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện sinh viên quốc tế của OINP

Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng: Diện sinh viên quốc tế của OINP dành cho các công dân nước ngoài có lời mời làm việc đủ điều kiện từ một nhà tuyển dụng ở Ontario. Bạn không nhất thiết phải ở tại Canada trong thời điểm nộp đơn, miễn là bạn đáp ứng đủ điều kiện chương trình.

Để đủ điều kiện, bạn cần phải hoàn thành một chương trình tại Tổ chức giáo dục được chỉ đinh (DLI) của Canada, có lời mời làm việc đủ điều kiện ở Ontario và có ý định nhập cư vào tỉnh bang.

Để nhận được lời mời đăng ký chương trình này, bạn phải đăng ký hồ sơ EOI trên trang web Ontario. Hồ sơ của bạn sau đó sẽ được đưa vào nhóm EOI và bạn sẽ nhận được điểm dựa trên các tệp bạn gửi. Ontario thưởng điểm cho các yếu tố vốn con người mà tỉnh bang đã xác định sẽ cho thấy khả năng hội nhập thị trường lao động của bạn.

Làm thế nào để bạn nhận được điểm cho nhập cư Ontario?

Ontario xếp hạng hồ sơ EOI dựa trên một số yếu tố về vốn con người mà tỉnh đã quyết định sẽ rất quan trọng trong việc lựa chọn những người nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh. Bạn nhận được điểm cho trình độ kỹ năng của lời mời làm việc cũng như kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn. Tỉnh sử dụng hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) để ấn định điểm.

Hệ thống tính điểm OINP khác nhau tùy thuộc vào luồng bạn đăng ký. Ngoài trình độ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, nó còn tính đến mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ chính thức của bạn và khu vực bạn học tập hoặc làm việc. Tỉnh cũng bố trí 10 điểm tùy theo nhu cầu của thị trường lao động.