Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 18/5/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 18/5/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã mời 138 sinh viên quốc tế nộp đơn xin đề cử vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Đây là đợt công bố kết quả PNP đầu tiên dành cho sinh viên quốc tế sau khi Ontario chuyển sang hệ thống tuyển sinh mới.

Các ứng viên được mời đã nộp hồ sơ vào Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) của OINP.

Những ứng viên này có thể đủ điều kiện để nhận được Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng Ontario dành cho sinh viên quốc tế.

Các ứng viên cần có điểm EOI ít nhất là 77 và họ cũng cần có lời mời làm việc ở Ontario.

Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng Ontario dành cho sinh viên quốc tế

Sinh viên Quốc tế Ontario là 1 phần trong danh mục Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng Ontario. Lời mời làm việc này dành cho các công dân nước ngoài đủ điều kiện từ một nhà tuyển dụng ở Ontario.

Bạn không nhất thiết phải ở tại Canada trong thời điểm nộp đơn, miễn là bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu điều kiện.

Để đủ điều kiện, bạn cần phải hoàn thành một chương trình tại Tổ chức giáo dục được chỉ định Canada (DLI), có lời mời làm việc đủ điều kiện ở Ontario và có ý định nhập cư vào tỉnh bang và số các tiêu chí khác.

Nếu bạn muốn đăng ký Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) này, bạn phải đăng ký hồ sơ EOI trên trang web Ontario.

Sau khi đăng ký hồ sơ của bạn sẽ được chuyển vào nhóm EOI. Ontario sẽ cho bạn điểm dựa trên thông tin bạn gửi. Bạn nhận được điểm dựa trên trình độ kỹ năng của Lời mời làm việc và kinh nghiệm làm việc, cũng như mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ chính thức của bạn, khu vực bạn đã học hoặc làm việc và các yếu tố khác.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 18/5/2021

Làm thế nào để bạn nhận được điểm cho nhập cư Ontario?

Ontario xếp hạng hồ sơ EOI dựa trên một số yếu tố về vốn con người. Những yếu tố đó sẽ quyết định trong việc lựa chọn những người nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh. Bạn nhận được điểm cho trình độ kỹ năng của lời mời làm việc cũng như kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn. Tỉnh bang sử dụng hệ thống Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) để ấn định điểm.

Hệ thống tính điểm OINP khác nhau tùy thuộc vào diện bạn đăng ký. Ngoài trình độ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, nó còn tính đến mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ chính thức của bạn và khu vực bạn học tập hoặc làm việc. Tỉnh bang cũng dành ra 10 điểm cho ứng viên tùy theo nhu cầu của thị trường lao động.