Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã phát hành 21 lời mời cho các ứng viên nhập cư là doanh nhân vào ngày 26/10/2020 để họ có thể nhận được đề cử tỉnh bang và trở thành thường trú nhân Canada trong tương lai.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) ban hành lời mời đến các ứng viên đã có hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) với điểm số dao động từ 142 đến 200.

Ứng viên nhận được thư mời nộp hồ sơ không cần liên hệ với ban điều hành chương trình. Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario sẽ gửi 2 email, một email chứa thông tin đăng nhập, email còn lại sẽ hướng dẫn cách hoàn thành đơn đăng ký.

Các ứng viên đủ điều kiện nhưng không nhận được thư mời nộp hồ sơ đợt này vẫn có cơ hội được mời trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Đây là lần công bố kết quả doanh nhân thứ 5 của Ontario trong năm 2020, nâng tổng số doanh nhân đã nhận được lời mời lên thành 112 người.

Giá trị đầu tư tối thiểu

Các yêu cầu chương trình riêng dành cho các doanh nhân phụ thuộc vào vị trí doanh nghiệp đang được đề xuất ở Ontario. Các thay đổi gần đây cũng đã giảm điều kiện về giá trị đầu tư tối thiểu.

Giá trị đầ tư cần thiết cho hoạt động kinh doanh được đề xuất trong khu vực đô thị Toronto hiện là $800.000 CAD, giảm từ $1.500.000 CAD và khoản đầu tư cần thiết hiện là $600.000 CAD giảm từ $1.000.000 CAD

Các doanh nhân muốn đầu tư và xây dựng bên ngoài khu vực đại đô thị Toronto cần có giá trị đầu tư tối thiểu là $400.00 CAD thay vì $800.000 CAD. Bây giờ họ cần một khoản đầu tư tối thiểu là $200.000 CAD thay vì $500.000 CAD.

Ứng viên cần 24 tháng kinh nghiệm kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao trong vòng 60 tháng qua. Trước đây, các ứng viên cần 36 tháng kinh nghiệm trong cùng một khung thời gian.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phát hành 21 lời mời dành cho các doanh nhân 1

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario diện doanh nhân

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện doanh nhân được thiết kế để thu hút những cá nhân đang có ý tưởng ​​kinh doanh mới hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có ở Ontario. 

Các ứng viên thành công nhận được thư hỗ trợ giấy phép làm việc tạm thời để thành lập doanh nghiệp của họ tại Ontario. Thư hỗ trợ dựa trên một thỏa thuận và nếu doanh nhân tuân thủ các mục tiêu đầu tư và tạo việc làm được cho người lao động, họ có cơ hội được đề cử làm thường trú nhân Canada.

Điều kiện chương trình

Doanh nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau để được đề cử sau khi họ đã thành lập doanh nghiệp và đáp ứng các thỏa thuận về hoạt động. Có được chứng nhận đề cử thành công cho phép người nộp đơn đăng ký thường trú nhân Canada.

Các tiêu chí sau đây phải được đáp ứng khi doanh nhân nộp đơn xin đề cử từ tỉnh bang Ontario sau khi doanh nghiệp đã được thành lập:

  • Trình độ ngôn ngữ chính thức tối thiểu ở mức 4.0 theo hệ thống Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) hoặc tương đương.
  • Đáp ứng các yêu cầu về cư trú của chương trình, người nộp đơn phải cư trú thực tế tại Ontario trong 75% (9 tháng trong năm) trong khoảng thời gian mà họ đang thành lập doanh nghiệp tại Ontario (tức là thời gian thực hiện thỏa thuận).
  • Doanh nhân phải tham gia tích cực vào việc quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty mà họ thành lập hoặc mua lại.

Những người được đề cử cũng phải tiếp tục đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận kinh doanh bao gồm thông tin được cung cấp trong EOI và kế hoạch kinh doanh trong vòng 20 tháng sau khi đến Ontario.

Tìm hiểu thêm về chương trình Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện doanh nhân trên website Chính phủ Canada tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn