Prince Edward Island đã mời 127 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) vào ngày 15 tháng 07 năm 2021.

118 lời mời thuộc về các ứng viên Express Entry và các ứng viên thuộc nhóm Lao động tác động. 9 ứng viên từ nhóm Tác động kinh doanh cũng đã nhận được lời mời với điểm tối thiểu họ phải đạt được là 60 điểm.

Đây là lần công bố kết quả thứ bảy trong năm do tỉnh bang hàng hải Canada tổ chức. PEI đã mời 1.032 ứng viên, 934 ứng viên trong số đó đến từ diện Lao động tác động và Express Entry và 98 ứng viên từ diện Tác động kinh doanh.

PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Điều này đúng với Đảo Hoàng tử Edward, nơi quản lý Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) trong các hướng dẫn được liên bang phê duyệt.

Lần công bố tiếp theo PEI PNP dự kiến ​​vào ngày 19 tháng 8.

PEI PNP Express Entry

Tiểu mục Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) là một chương trình liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ Canada.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 15_07_2021

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Để được PEI xem xét đề cử tỉnh bang, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên thang điểm duy nhất của tỉnh bang. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được mời nộp đơn thông qua các đợt công bố kết quả hằng tháng.

Lao động tác động PEI PNP

Diện lao động tay nghề PEI PNP dành cho những công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tại Prince Edward Island và được chủ lao động sẵn sàng hỗ trợ. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island hạng mục lao động tay nghề được chia thành 3 tiểu mục nhỏ hơn: Lao động tay nghề, lao động tay nghề trong các ngành nghề thiếu hụt nhân sự và sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp.

Các ứng viên trong diện này cũng phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử tỉnh bang.

Lao động doanh nhân PEI PNP

Các ứng viên diện đầu tư kinh doanh PEI PNP cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm số tối thiểu của tỉnh bang để tiếp tục nộp đơn. Những lời mời này được cấp theo chương trình Giấy phép làm việc dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Prince Edward Island.