Prince Edward Island đã mời 147 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) vào ngày 15/09/2022.

Tổng cộng có 142 lời mời thuộc về các ứng viên Express Entry và các ứng viên thuộc nhóm Lao động tác động. 5 lời mời cũng được phát hành từ nhóm Tác động kinh doanh và Giấy phép làm việc của Prince Edward Island với điểm tối thiểu họ phải đạt được là 65 điểm. 

Để được Prince Edward Island xem xét đề cử tỉnh bang, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

PEI lên lịch tổ chức các vòng mời đề cử cấp tỉnh bang của mình trước một năm với các vòng mời định kỳ thường diễn ra mỗi tháng một lần. 

PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Điều này đúng với Prince Edward Island, nơi quản lý Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) trong các hướng dẫn được liên bang phê duyệt.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Trong số nhiều cách để nhập cư Canada, các tỉnh bang có thể tổ chức chương trình nhập cư riêng, gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang PNP. Quebec và Nunavut có nhiều quyền tự chủ đối với hệ thống nhập cư của mình, vì vậy 2 tỉnh bang này không tham gia vào PNP.

Những người muốn nhập cư thông qua hệ thống Đề cử tỉnh bang thường phải nộp hồ sơ thông qua hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các quan chức cấp tỉnh bang sau đó sẽ mời các ứng viên có hồ sơ phù hợp với các tiêu chí cho chương trình nhập cư. 

Thông qua các chương trình này, ứng viên quan tâm có thể được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang. Đề cử tỉnh bang không giống với thường trú nhân, nhưng nó có thể tăng thêm cơ hội nhận được tình trạng thường trú nhân. Ví dụ: Các ứng viên PNP có hồ sơ Express Entry nhận được đề cử sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS và rất nhiều cơ hội được mời trong một vòng mời dành riêng cho PNP.

AWW ifm4 xPITFUdm8rwB CZm5WfSh5j6Rng 30P9RmSijnNDnhnsnJZLZG6 ye y8790 dX6ULFh21oJdngMtIUsl Zv 7Hb1hfZpFZP94g Hya7Shtn1Tc6XbicNN4O6UV1tHqpbsMeep6himD3oRvYqqORDyHNUVFDKW1mYlbxuoR2vjy Y UBw

PEI PNP Express Entry

Tiểu mục Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) là một chương trình liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ Canada.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Để được PEI xem xét đề cử tỉnh bang, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên thang điểm duy nhất của tỉnh bang. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được mời nộp đơn thông qua các đợt công bố kết quả hằng tháng.

mZyNpE6f Jyow4esjr cXD BxRQTI61PPma CNznMsoXBHlrxMEAHKcGSFQfREDuHSz1hQlOKT6hg64hwlyKX5CwTlZYOKLyuOVHN4J00G2vVDu9OuUBliUZfQoFi6LPWZG2WYFueDo M gP51OSZU 18k2V8ZPagzA374jqbbnLbUgW4Qx8IV oeg

Lao động tác động PEI PNP

Diện lao động tay nghề PEI PNP dành cho những công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tại Prince Edward Island và được chủ lao động sẵn sàng hỗ trợ. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island hạng mục lao động tay nghề được chia thành 3 tiểu mục nhỏ hơn: 

  • Lao động tay nghề:

Các ứng viên trong luồng này phải đang làm việc trong tỉnh bang PEI hoặc nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng ở PEI. Ngoài ra, ứng viên cũng sẽ cần kinh nghiệm trong một ngành nghề thuộc mã kỹ năng 0, A hoặc B của Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) và bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp sau trung học.

  • Lao động tay nghề trong các ngành nghề thiếu hụt nhân sự 

Luồng này dành cho những người có kinh nghiệm làm việc thuộc mã NOC C hoặc D. Ứng viên phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc.

  • Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp.

Luồng này dành cho sinh viên mới tốt nghiệp từ các cơ sở học tập được chỉ định bởi tỉnh bang PEI đã được công nhận (ví dụ: các trường đại học và cao đẳng). Ứng viên đủ điều kiện sẽ làm việc trong một nghề có kỹ năng trong lĩnh vực nghiên cứu của họ.

Ngoài ra, các ứng viên trong diện này cũng phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử tỉnh bang.

Lao động doanh nhân PEI PNP

Các ứng viên diện đầu tư kinh doanh PEI PNP cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm số tối thiểu của tỉnh bang để tiếp tục nộp đơn. Những lời mời này được cấp theo chương trình Giấy phép làm việc dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Prince Edward Island.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 092.9999.888
Email: [email protected]