Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã công bố kết quả chi tiết vào ngày 17/12/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã ban hành tổng cộng 211 lời mời. Hầu hết các lời mời (196 lời mời) thuộc về các ứng viên Express Entry và diện lao động tay nghề theo yêu cầu. 15 ứng viên diện doanh nhân cũng đã nhận được lời mời với điểm tối thiểu họ phải đạt được là 80 điểm.

Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Trong một số trường hợp, những chương trình này sử dụng hệ thống Express Entry liên bang của Canada.

Express Entry

Tiểu mục Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) là một chương trình liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ Canada .

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 2112021 1

Các ứng viên đủ điều kiện được cho điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) dựa trên độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ và được đảm bảo về Lời mời nộp đơn (ITA) để trở thành thường trú nhân trong một đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Để được xem xét theo Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) với Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP).

Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên lưới điểm duy nhất của tỉnh bang. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sau đó được mời nộp đơn thông qua các đợt công bố kết quả hàng tháng.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) không cung cấp bảng phân tích về số lượng ứng viên Express Entry và diện tay nghề được mời, cũng như điểm EOI tối thiểu cần thiết cho mỗi hạng mục.

Lao động tay nghề

Hạng mục Lao động tay nghề dành cho những công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tại Prince Edward Island và được chủ lao động sẵn sàng hỗ trợ. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island hạng mục lao động tay nghề được chia thành 3 tiểu mục nhỏ hơn: Lao động tay nghề, lao động tay nghề trong các ngành nghề thiếu hụt nhân sự và sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 2112021 2

Các ứng viên trong danh mục này cũng phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử tỉnh bang thông qua hạng mục Lao động tay nghề

Đầu tư – Kinh doanh

15 ứng viên được mời thông qua Hạng mục Đầu tư – Kinh doanh vào ngày 21/1/2021 cần có điểm EOI tối thiểu là 80. Những lời mời này được cấp theo chương trình Giấy phép làm việc dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Prince Edward Island.

Để tìm hiểu thêm Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP), có thể truy cập website của chính phủ tỉnh bang tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn