Saskatchewan là nơi có nền kinh tế và dân số phát triển nhanh chóng nhất của Canada, phần lớn nhờ vào sự xuất hiện của những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

Saskatchewan là một trong những tỉnh đồng cỏ của miền Tây Canada. Nền kinh tế của Saskatchewan chủ yếu dựa vào nông nghiệp và các ngành tài nguyên thiên nhiên quan trọng như lâm nghiệp và khai thác dầu khí. Saskatchewan tự hào có 2 thành phố lớn, Saskatoon và Regina.

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) hay còn gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan. Đây là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang Saskatchewan. 

Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng mà tỉnh bang có nhu cầu có thể nhận được giấy chứng nhận đề cử tỉnh bang Saskatchewan, sau đó họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada với Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Vào năm 1998, khi mới ra mắt, PNP chỉ chào đón 400 người nhập cư, nhưng hiện nay đã đạt 80.000 người mỗi năm. Sự gia tăng số lượng PNP tại Canada là do chính quyền liên bang và tỉnh bang xem đây là một cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Trên thực tế, nhiều tỉnh bang của Canada như Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan phụ thuộc rất nhiều vào chương trình này để đáp ứng nhu cầu lao động. Dự kiến đến năm 2024, sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận thẻ thường trú nhân.

9i2Ax8yTDGbDvFnnaJjKUXWyLH oYBerQdAxJgVQDKqC9fdKOMO7G1 fljUANsUV0CQmY LJcS6HAaa1gCtEY7QEbG3 APkqz8JkR2N4hoL54O998D IgVEdcb1DKBunICjsuPXQ0c5lbIxAgXtjmGReqmfdfC3xQt24SiT zRhb0F47RDXwAbo

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) ngày 8/11

Trong vài tháng qua, các vòng mời Express Entry đã tập trung vào các ứng viên PNP. Vào tháng trước, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã khôi phục lại các vòng mời Express Entry cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Vòng mời đầu tiên kể từ năm 2020 được tổ chức vào ngày 06/07 với tổng số 1.500 ứng viên Express Entry với điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 557 đã nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú. 

Vòng mời Express Entry gần đây nhất đã được tổ chức vào ngày 26/10 với 4.750 lời mời được phát hành và điểm CRS tối thiểu là 494.

Vào ngày 08/11, Saskatchewan đã mời tổng cộng 35 ứng viên thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP)

Tỉnh bang đã chào đón 21 ứng viên Nhập cảnh nhanh và 10 lời mời dành cho các ứng viên Nghề nghiệp theo yêu cầu với số điểm Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) tối thiểu là 69 cho cả 2 nhóm ứng viên.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP)

Saskatchewan PNP gồm các tiểu mục chính là nhập cư diện tay nghề và nhập cư diện doanh nhân. Đối với nhập cư diện tay nghề tỉnh bang Saskatchewan có các tiểu mục như sau:

  • Chương trình lao động tay nghề quốc tế: Bao gồm diện lời mời làm việc, ngành nghề theo nhu cầu và Express Entry. 
  • Chương trình kinh nghiệm Saskatchewan: Bao gồm các diện đang có Giấy phép làm việc, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực khách sạn, tài xế xe tải và sinh viên quốc tế.
6uzFlb dB9G28wVpIS2QckIQNDDgOP2qGDux4ZAjEqSO0mARLLMIrm0mKCwgvKJbfO5VmIqMX163aJAUtEPDVTvP6VDGRMGTfHfxL 11F2X1NvevzEUyxQPyCfiEDRXq7AJ EaBirHfnXu7DzS21GNtI f5q4duy1MshJ8 7DqvhhfXOHrPuziE

Diện tay nghề

Chấp nhận đơn đăng ký từ những người lao động tay nghề dự định sống và làm việc tại tỉnh bang Saskatchewan. Các ứng viên được đánh giá dựa trên hệ thống điểm và có thể được đề cử theo 1 trong 3 hạng mục sau: 

  • Lời mời làm việc: Dành cho những người lao động có tay nghề với lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng tại Saskatchewan.
  • Ngành nghề có nhu cầu: Dành cho những người lao động tay nghề có kinh nghiệm trong một ngành nghề nghiệp có nhu cầu ở Saskatchewan, những người chưa có lời mời làm việc tại tỉnh bang.
  • Saskatchewan Express Entry: Cho phép tỉnh bang đề cử những đối tượng có trong danh sách Express Entry của IRCC và có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề có nhu cầu ở Saskatchewan.
68fygi7mWuBcQ5lhrMmvJz8s7XX5zA1PIg3HfsNwhnHjPHDZjAqjZA1H06pnf8vKThfEnADfnnRpqqxARuYqRS9s5bAe0fm9Fqrk2pBFWjrD2BpJHoAo2bEZHguKr88eAgD8GOrFL3dBhVPGKxbbsa3sOs9pHlNsEU NRKKHwr DXc9WkdtJyA

Kinh nghiệm Saskatchewan

Tiểu mục này dành cho người lao động nước ngoài hiện đang sinh sống tại Saskatchewan. Tiểu mục kinh nghiệm Saskatchewan chấp nhận hồ sơ thuộc các tiểu mục phụ sau:

  • Có giấy phép làm việc: Dành cho những cá nhân đã làm việc tại Saskatchewan ít nhất 6 tháng theo giấy phép làm việc.
  • Chuyên gia y tế: Làm việc trong lĩnh vực y tế.
  • Lưu trú và ẩm thực: Đang làm việc tại Saskatchewan trong lĩnh vực lưu trú và ẩm thực.
  • Tài xế lái xe tải: Làm việc ở vị trí tài xế xe tải cho một công ty vận tải đường bộ đã được phê duyệt ở Saskatchewan.
  • Sinh viên quốc tế: Sinh viên đã tốt nghiệp từ một Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI) ở Canada. 

Diện doanh nhân và chủ trang trại

Dành cho những cá nhân muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp hoặc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ở Saskatchewan.

Diện doanh nhân là sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học đủ điều kiện ở Saskatchewan và những người đang có kế hoạch khởi nghiệp tại tỉnh bang này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 092.9999.888
Email: [email protected]