Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 19/11/2020

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 19112020

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã tổ chức một đợt mời mới vào ngày 19/11/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) mời ứng viên từ người lao động tay nghề nước ngoài thông qua 2 tiểu thể mục: Express Entry và lao động theo nhu cầu. Họ đã gửi tổng cộng 551 lời mời đến các ứng viên nhập cư.

Để được mời trong vòng công bố kết quả này, các ứng cử viên từ cả 2 tiểu mục cần phải gửi hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) với SINP. Khác với đợt trước, lần này, mỗi tiểu mục yêu cầu một điểm số tối thiểu khác nhau.

214 ứng viên Express Entry được mời chỉ có thể đủ điều kiện nhận lời mời với 78 điểm, đây là điểm yêu cầu của tỉnh bang, không phải điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Có 56 nghề nghiệp được đưa vào lần công bố kết quả theo tiểu mục Express Entry.

Truy cập website của chính quyền tỉnh bang Saskatchewan để biết được ngành nghề nào được mời tham gia.

337 ứng cử viên được mời trong tiểu mục lao động theo nhu cầu đều cần Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA). Tổng cộng có 75 nghề nghiệp được đưa vào lần công bố kết quả này.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động khu vực. Các ứng cử viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ với tỉnh bang.

SINP sử dụng 5 yếu tố này để đánh giá ứng viên và cho họ điểm trên 100 trên Lưới đánh giá điểm người lao động nước ngoài. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 19112020 1

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan – Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan đã phát hành 272 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry liên bang quản lý hồ bơi của các ứng cử viên cho 3 chương trình nhập cư diện kinh tế chính của Canada bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry cũng điền vào EOI cho Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan và họ đạt 68 điểm trên Bảng đánh giá điểm của SINP, họ có thể đã được mời trong lần công bố kết quả mới nhất.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ. Việc cộng điểm này đảm bảo rằng họ sẽ được mời nộp đơn xin thường trú trong một đợt công bố kết quả Express Entry liên bang tiếp theo, vì hầu hết các vòng mời đều mời các ứng viên có điểm trên 470.

Điều này cũng xảy ra tương tự đối với bất kỳ Chương trình đề cử tỉnh bang nào của Canada có liên kết với Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 19112020 2

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan – Người lao động theo yêu cầu

Tiểu mục người lao động theo yêu cầu dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Chương trình này dành cho các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đang thiếu hụt lao động ở Saskatchewan.

Đã có 262 ứng viên diện người lao động theo yêu cầu được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm tỉnh bang là 68 để được chọn.