Saskatchewan gửi lời mời đến 269 ứng viên nhập cư để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang PNP vào ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Các lời mời đã được trao cho các ứng viên đủ điều kiện để được đề cử từ Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP), cụ thể là từ hạng mục Công nhân có tay nghề cao quốc tế . Đối với đợt công bố này, Saskatchewan đã nhắm mục tiêu các ứng viên trong tiểu mục Nghề nghiệp theo yêu cầu .

Các ứng viên được mời cần có điểm EOI ít nhất là 65 thấp hơn 5 điểm so với số điểm tối thiểu trong đợt công bố trước đó. Họ cũng cần Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) để chứng minh trình độ học vấn nước ngoài của họ có thể so sánh với tiêu chuẩn Canada và kinh nghiệm làm việc tại một trong 36 nghề nghiệp được yêu cầu được liệt kê trên trang web của chính phủ .

Tỉnh bang sử dụng Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) để quản lý nhóm ứng viên cho hai trong số các danh mục phụ Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu.

EOI là một quy trình cho phép các ứng viên nhập cư hoàn thành biểu mẫu thể hiện sự mong muốn của họ trong việc nộp đơn xin nhập cư vào tỉnh bang.

Nghề nghiệp theo yêu cầu

Danh mục về các ngành nghề được chỉ định là Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cơ bản, có nghĩa là nó dành cho các ứng viên nhập cư không đủ điều kiện tham gia hệ thống Express Entry.

Danh mục này dành cho những người lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong một ngành nghề được chỉ định ở Saskatchewan và những người chưa có lời mời làm việc trong tỉnh bang.

Để nộp đơn xin nhập cư Canada thông qua danh mục này, người lao động nước ngoài cần tạo hồ sơ EOI thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của SINP.

Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh bang lựa chọn các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh trong khu vực này. Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi, mối liên hệ với tỉnh bang và khả năng định cư lâu dài tại Saskatchewan của họ như thế nào.

Tối đa số điểm mà ứng viên nhận được là 100 điểm, tổng điểm sẽ dựa trên thang điểm theo diện người lao động nước ngoài có tay nghề cao của SINP. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ được gửi thư mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang cho việc thường trú tại Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 25_05_2021

Express Entry Saskatchewan

Express Entry là một PNP nâng cao, có nghĩa là nó được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình: 

Express Entry quản lý các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao. Những ứng viên thông qua Express Entry đáp ứng đủ điều kiện sẽ được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Các ứng cử viên có hồ sơ Express Entry cũng phải tạo hồ sơ EOI cho Saskatchewan để được xem xét nhận lời mời đề cử tỉnh bang.

Các ứng cử viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo hiệu quả về lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

Xem thêm tin tức tại trang web chính phủ Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn