Saskatchewan gửi lời mời đến 295 ứng viên nhập cư để nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) vào ngày 15 tháng 06 năm 2021.

Các lời mời đã được trao cho các ứng viên có thể đủ điều kiện để được đề cử từ SINP, đặc biệt là từ hạng mục Lao động quốc tế có kỹ năng. Trong số những người được mời, 99 người đủ điều kiện cho danh mục phụ Express Entry của SINP và 196 người thông qua danh mục Nghề nghiệp theo yêu cầu.

Dù bất kỳ diện nào, các ứng viên được mời cần có điểm Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) ít nhất là 80 để được mời. Họ cũng cần Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) để chứng minh nền giáo dục nước ngoài của họ có thể so sánh với tiêu chuẩn của Canada. Thêm vào đó, kinh nghiệm làm việc tại một trong 62 ngành nghề được yêu cầu được liệt kê trên trang web của chính phủ của Saskatchewan.

Nghề nghiệp theo yêu cầu SINP

Danh mục về các ngành nghề được chỉ định là Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cơ bản, có nghĩa là nó dành cho các ứng viên nhập cư không đủ điều kiện tham gia hệ thống Express Entry.

Danh mục này dành cho những người lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong một ngành nghề được chỉ định ở Saskatchewan và những người chưa có lời mời làm việc trong tỉnh bang.

Để nộp đơn xin nhập cư Canada thông qua danh mục này, người lao động nước ngoài cần tạo hồ sơ EOI thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của SINP.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 8/7/2021

Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh bang lựa chọn các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh trong khu vực này. Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi, mối liên hệ với tỉnh bang và khả năng định cư lâu dài tại Saskatchewan của họ như thế nào.

Tối đa số điểm mà ứng viên nhận được là 100 điểm, tổng điểm sẽ dựa trên thang điểm theo diện người lao động nước ngoài có tay nghề cao của SINP. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ được gửi thư mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang cho việc thường trú tại Canada.

Express Entry Saskatchewan

Express Entry là một PNP nâng cao, có nghĩa là nó được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình: 

Express Entry quản lý các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao. Những ứng viên thông qua Express Entry đáp ứng đủ điều kiện sẽ được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Các ứng cử viên có hồ sơ Express Entry cũng phải tạo hồ sơ EOI cho Saskatchewan để được xem xét nhận lời mời đề cử tỉnh bang.

Các ứng cử viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo hiệu quả về lời mời đăng ký thường trú tại Canada.