Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) cộng thêm điểm cho ứng viên nói song ngữ

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) cộng thêm điểm cho ứng viên nói song ngữ

Các ứng cử viên nhập cư theo Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) sẽ nhận được thêm điểm khi có trình độ tốt trong cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Các phương pháp cộng điểm trong Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) mới có hiệu lực vào ngày 24/11/2020. Các ứng viên song ngữ có thể nhận được thêm 10 điểm theo chương trình Express Entry – Diện tay nghề quốc tế. Số điểm bổ sung sẽ phụ thuộc vào trình độ thông thạo ngôn ngữ thứ hai của ứng viên.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) sử dụng một hệ thống điểm để đánh giá ứng viên tham gia chương trình nhập cư Canada tại tỉnh bang này.

Hệ thống điểm của Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP)

Những người quan tâm đến việc nhập cư đến Saskatchewan thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) được yêu cầu gửi hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) để thể hiện kỹ năng và trình độ của họ.

Việc nộp hồ sơ EOI phải thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của tỉnh bang OASIS. Việc nộp hồ sơ EOI đóng vai trò như một giai đoạn sàng lọc để xác định trình độ của ứng viên.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) cộng thêm điểm cho ứng viên nói song ngữ 1

Những người nộp hồ sơ EOI được đánh giá dựa trên các yếu tố sau: Tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và mối liên hệ của họ với tỉnh bang và khả năng thích ứng.

Dựa trên các yếu tố này, thí sinh được cho điểm. Để tham gia nhóm EOI, ứng viên phải đạt tối thiểu 60 trên 110 điểm.

Tối đa 23 điểm cho trình độ học vấn hoặc đào tạo của ứng viên. Ví dụ, một ứng cử viên có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ sẽ nhận được số điểm tối đa. Người có chứng chỉ thương mại sẽ nhận được 12 điểm.

Tối đa 15 điểm cho kinh nghiệm làm việc của ứng viên, 30 điểm cho khả năng ngôn ngữ của họ, 12 điểm cho độ tuổi của họ và 30 điểm tùy thuộc vào mối quan hệ của họ với tỉnh hoặc khả năng thích ứng.

Sự kết nối với tỉnh bang bao gồm lời mời làm việc hoặc có người thân sống ở Saskatchewan. Họ hàng ruột thịt bao gồm cha mẹ, ông bà, anh chị em ruột, cô dì chú bác ruột, cháu gái, anh em họ, anh em họ hàng bên nội và ngoại.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP)

Các chương trình của Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) được chia thành 4 loại.

Các diện nhập cư diện tay nghề quốc tế dành cho các ứng viên có tay nghề và kinh nghiệm làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) cộng thêm điểm cho ứng viên nói song ngữ 2

Dưới danh mục này, có 3 danh mục phụ: 

  • Danh mục phụ đầu tiên, Người lao động tay nghề quốc tế – Lời mời làm việc dành cho những người lao động tay nghề nước ngoài có lời mời làm việc tại Saskatchewan.
  • Danh mục phụ thứ hai, Người lao động tay nghề quốc tế – Nghề nghiệp theo yêu cầu dành cho lao động tay nghề nước ngoài có kinh nghiệm làm việc trong một số ngành nghề nhất định mà thông qua đó giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động của tỉnh bang. 
  • Danh mục phụ thứ ba, Người lao động tay nghề cao – Express Entry, dành cho những người có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đang được yêu cầu và những người có hồ sơ trong Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) diện có kinh nghiệm tại tỉnh bang dành cho người nước ngoài hiện đang sống và làm việc tại tỉnh bang. Trong danh mục này, có 5 danh mục phụ:

  • Giấy phép làm việc hiện có.
  • Chuyên gia y tế.
  • Công việc ngành khách sạn.
  • Công việc lái xe tải đường dài.
  • Học sinh, sinh viên.

Diện doanh nhân sinh viên quốc tế dành cho những sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện tại tổ chức giáo dục sau trung học ở Saskatchewan và bắt đầu vận hành một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bang.

Diện doanh nhân ngành nghề nông trại dành cho những người muốn hoạt động kinh doanh của riêng mình hay hoạt động nông nghiệp ở Saskatchewan.

Những người quan tâm đến bất kỳ danh mục nào trong số này được mời hoàn thành biểu mẫu đánh giá miễn phí theo chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện hay không.

Cập nhật thông tin Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) trên website của Chính phủ tại đây.