Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 18/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 18/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Bristish Columbia (BC PNP) đã phát hành tổng cộng 82 lời mời cho các ứng viên qua Chương trình thí điểm công nghệ Bristish Columbia (BC PNP Tech Pilot), Express Entry Bristish Columbia và Chương trình lao động có tay nghề cao Bristish Columbia vào ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Tỉnh bang đã phát hành tổng cộng 4.438 lời mời thông qua các diện PNP khác nhau trong năm nay.

Các ứng viên được mời thuộc các diện người lao động có tay nghề cao và sinh viên quốc tế sau đại học cần có số điểm tỉnh bang tối thiểu là 80.

Các ứng cử viên được mời hiện có 30 ngày theo lịch để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Chương trình thí điểm công nghệ Bristish Columbia (BC PNP Tech Pilot)

BC PNP Tech Pilot là một lộ trình nhanh thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho lao động trong lĩnh vực công nghệ yêu cầu và sinh viên quốc tế. Các ứng viên cần phải đăng ký tại một trong các diện nhập cư tỉnh bang hiện có của BC và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng ở một trong 29 nghề đủ điều kiện của BC PNP Tech Pilot .

Để đăng ký các diện như người lao động có tay nghề cao hoặc hệ thống Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống đăng ký nhập cư (SIRS).

Các ứng viên được đánh giá và đưa ra một điểm số để xác định liệu họ có thể được mời nộp đơn trong đợt công bố kết quả tiếp theo hay không. Điểm số được dựa trên một số yếu tố như trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và có lời mời làm việc tại BC. Các buổi công bố kết quả BC PNP Tech Pilot sẽ được tổ chức hàng tuần.

Dự án thử nghiệm được khởi động vào tháng 5 năm 2017, sau một nghiên cứu thị trường lao động cho thấy vấn đề lớn nhất mà ngành công nghệ của BC phải đối mặt là khả năng tiếp cận nhân tài. Vì vậy, BC PNP Tech Pilot được tạo ra để hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực công nghệ bằng cách giúp những người lao động có kỹ năng theo yêu cầu nhập cư vào BC dễ dàng hơn. Chương trình thí điểm đã được gia hạn nhiều lần và sẽ mở cửa cho đến tháng sau.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 18/05/2021

Chương trình thí điểm công nghệ cho các ứng viên Express Entry

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang từ BC sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ. Điều này đảm bảo khả năng nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry trong tương lai.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.