Yukon nằm ở cực Tây Bắc của Canada, đây là vùng lãnh thổ có một vị trí huyền thoại trong lịch sử đất nước.

Yukon có lẽ nổi tiếng nhất với Cơn sốt vàng Klondike vào cuối những năm 1890, Yukon ngày nay là nơi sinh sống của khoảng 30.000 người và chủ yếu sống tại thủ phủ Whitehorse. Nền kinh tế của Yukon chủ yếu bao gồm khai thác mỏ và du lịch. Lãnh thổ này là một nơi lý tưởng để định cư cho những cá nhân coi trọng cộng đồng và yêu thích không gian sống tuyệt vời.

Chương trình đề cử vùng lãnh thổ Yukon (YNP) là Chương trình đề cử tỉnh bang của Yukon. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với các kỹ năng và kinh nghiệm theo mục tiêu của lãnh thổ có thể nhận được Giấy chứng nhận đề cử của tỉnh bang Yukon, sau đó họ có thể nộp đơn xin thường trú Canada với Chính phủ Canada.

Chương trình đề cử vùng lãnh thổ Yukon (YNP) bao gồm các chương trình sau:

  • Yukon Express Entry.
  • Người lao động tay nghề.
  • Người lao động theo yêu cầu
  • Doanh nhân đề cử.
  • Thí điểm cộng đồng Yukon.

Yukon Express Entry


Chương trình đề cử vùng lãnh thổ Yukon (YNP) Express Entry tăng phân bổ tổng thể cho YNP thông qua việc sử dụng cùng với hệ thống Express Entry của Liên bang. Các nhà tuyển dụng Yukon không thể tìm thấy công dân hoặc thường trú nhân Canada để lấp đầy các cơ hội việc làm nay đã có quyền truy cập vào nhóm ứng viên Express Entry của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Các ứng viên YEE trong danh sách sẽ nhận được lời mời làm việc hợp lệ cho công việc toàn thời gian từ các nhà tuyển dụng Yukon đủ điều kiện.

Người lao động tay nghề


Chương trình này cho phép người sử dụng lao động Yukon bảo lãnh cho những người lao động có tay nghề nước ngoài để được định cư Canada. Các ứng viên được bảo lãnh phải đang làm việc trong một ngành nghề nghiệp thuộc Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) nhóm 0, A hoặc B. 

Người lao động theo yêu cầu


Chương trình này được tạo ra để giúp người sử dụng lao động bảo lãnh cho người lao động nhập cư có kinh nghiệm trong lĩnh vực có nhu cầu cao trong vùng lãnh thổ. Ứng viên được bảo lãnh phải nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng Yukon. Tuy nhiên, họ không bắt buộc phải ở Yukon tại thời điểm nộp đơn.

Doanh nhân được đề cử


Chương trình này được tạo ra cho những cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh, những người muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, hợp tác với một doanh nghiệp hiện có hoặc mua lại và vận hành một doanh nghiệp hiện có ở Yukon. Các ứng viên nên sẵn sàng đầu tư vào hoạt động kinh doanh tại Yukon của họ.

Thí điểm cộng đồng Yukon


Chương trình thí điểm cộng đồng Yukon được thiết kế để giúp các cá nhân được đề cử tỉnh bang có được giấy phép làm việc đặc biệt cho phép họ làm việc cho nhiều chủ lao động tại một trong các cộng đồng Yukon tham gia.

Dự án thử nghiệm này được ​​thực hiện từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử vùng lãnh thổ Yukon (YNP) trên website Chính phủ tại đây.