Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 năm 2021, vợ hoặc chồng được bao gồm trong các đơn đăng ký được gửi theo Chương trình kinh nghiệm Quebec sẽ phải thể hiện kiến ​​thức nói tiếng Pháp.

Khả năng nói tiếng Pháp của vợ hoặc chồng phải tương ứng với mức tối thiểu là cấp độ 4 trong Thang điểm Mức độ thành thạo tiếng Pháp của Người nhập cư của Quebec.

Để đáp ứng yêu cầu này, vợ hoặc chồng sẽ phải hoàn thành bản khai về kiến ​​thức tiếng Pháp và nộp kèm theo một trong các tài liệu hỗ trợ sau:

  • Bảng điểm cuối cùng chứng nhận việc hoàn thành ít nhất ba năm học toàn thời gian bằng tiếng Pháp ở cấp trung học cơ sở hoặc sau trung học phổ thông
  • Một tài liệu từ lệnh chuyên môn như giấy phép hành nghề, bảng điểm cuối cùng chứng nhận đã hoàn thành thành công ít nhất ba năm học hoặc chứng nhận hoàn thành tốt kỳ thi tiếng Pháp của Văn phòng québécois de la langue française đối với lệnh chuyên môn
  • Chứng nhận kết quả kiểm tra hoặc văn bằng tiếng Pháp như TEF, TCF hoặc TEFAQ
  • Chứng nhận đã hoàn thành thành công khóa học tiếng Pháp ở Quebec trong một cơ sở giáo dục được công nhận.

Chứng minh trình độ thông thạo tiếng Pháp tối thiểu là một thành phần thiết yếu của tất cả các đơn đăng ký vào Chương trình kinh nghiệm Quebec (PEQ). Các ứng viên chính phải chứng minh trình độ tối thiểu là cấp độ 7 trong Thang điểm Quebec về mức độ thành thạo tiếng Pháp cho người nhập cư trưởng thành, bao gồm cả khả năng nghe và nói.

Chương trình kinh nghiệm Quebec (PEQ) yêu cầu chứng minh khả năng tiếng Pháp

Các thay đổi PEQ gần đây

PEQ được chia thành hai diện, một dành cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế và một dành cho lao động nước ngoài tạm thời. Vợ hoặc chồng của những người nộp đơn theo diện lao động nước ngoài có giấy phép lao động hợp lệ vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này về yêu cầu ngôn ngữ và do đó sẽ không phải chứng minh kiến ​​thức tiếng Pháp của họ, bất kể họ nộp đơn khi nào.

Chính phủ Quebec đã cải tiến PEQ vào năm 2020 và một phiên bản mới của chương trình đã được đưa ra vào tháng 7 năm đó. Một số tiêu chí mới đã có hiệu lực, nhưng yêu cầu về ngôn ngữ đối với vợ hoặc chồng của những người nộp đơn tham gia chương trình đã bị trì hoãn cho đến tháng 7 năm 2021.

PEQ là một chương trình nhập cư phổ biến cung cấp một hướng đi nhanh chóng để có thể thường trú cho người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế cư trú tại Quebec. Chương trình cho phép Quebec thu lợi nhanh hơn từ sự đóng góp của những người thông thạo tiếng Pháp, đã ở trong tỉnh bang và hòa nhập tốt vào xã hội Quebec. PEQ cho phép cấp Chứng chỉ Chứng nhận Du lịch Québec (CSQ), bước đầu tiên để hướng tới thường trú nhân tại Canada.

Một tỷ lệ lớn người nhập cư được chọn theo diện công nhân lành nghề Quebec thuộc PEQ.