Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) đang trên đúng lộ trình giữ chân người nhập cư tại những tỉnh bang vùng Đại Tây Dương Canada.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã xem xét Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) trong giai đoạn bắt đầu từ khi nó được đưa vào thí điểm tháng 3 năm 2017 đến cuối năm 2019 – 2020. Họ muốn xem liệu chương trình thí điểm có hoạt động như dự kiến ​​hay không, để giúp tăng dân số và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

AIP là một chương trình hướng tới người sử dụng lao động. Nó cho phép các nhà tuyển dụng ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương thuê nhân tài nước ngoài mà không cần phải có Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), vốn được mô tả là một quá trình tốn kém và kéo dài. Thông qua chương trình này, người nhập cư đến Canada với một công việc và kế hoạch định cư từ một nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định.

Đại Tây Dương Canada trong lịch sử đã đấu tranh để giữ người nhập cư trong khu vực, vì vậy việc duy trì là nền tảng của việc thí điểm. IRCC phát hiện ra rằng trong số 5.590 người tham gia trả lời cuộc phỏng vấn, những người đã nhập cư đến Đại Tây Dương Canada thông qua Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP), hầu hết vẫn ở tỉnh bang của họ nhập cư 2 năm sau đó.

Một tỷ lệ lớn người nhập cư Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) cho biết đang làm việc cho chủ lao động Canada ban đầu của họ tại thời điểm khảo sát, và một số người đã thay đổi chủ lao động vẫn đang làm việc ở tỉnh bang đó.

Hầu hết những người nhập cư thông qua Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) vẫn sống ở Đại Tây Dương Canada sau năm đầu tiên. Những phát hiện ban đầu này dường như chỉ ra rằng AIP có tỷ lệ duy trì người nhập cư ở lại cao hơn các chương trình kinh tế khác ở Đại Tây Dương Canada.

Gần một nửa số người tham gia phỏng vấn, 45%, ở New Brunswick và 34% ở Nova Scotia. Prince Edward Island và Newfoundland and Labrador có tỷ lệ 10%.

Tỷ lệ duy trì Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) sau 2 năm đối với người nhập cư ở New Brunswick và Newfoundland and Labrador cao hơn so với các con đường nhập cư khác. Hầu hết những người đang ở Canada vào thời điểm khảo sát cho biết họ có kế hoạch ở lại tỉnh bang cư trú của mình, trong khi chưa đến 1/5 không biết và 3% không có kế hoạch ở lại.

Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) cải thiện khả năng giữ người nhập cư 1

Kết quả khảo sát về số người tiếp tục ở lại tỉnh bang nhập cư sau 2 năm ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương: New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island.

Lý do chính khiến những người tham gia phỏng vấn muốn ở lại tỉnh bang là vì họ yêu thích cộng đồng của họ, giá cả sinh hoạt phải chăng và họ thích công việc của mình. Khoảng 1/3 cũng nói rằng họ có gia đình hoặc bạn bè ở tỉnh bang này.

Những người muốn rời đi hầu hết cho biết họ muốn kiếm nhiều tiền hơn ở một tỉnh bang khác, và khoảng 40% trong số những người được hỏi cho biết họ không thể tìm thấy các cơ hội việc làm khác ở tỉnh bang mà họ đến.

Đánh giá cho thấy rằng các kế hoạch là hữu ích khi chúng được sử dụng. Hầu hết các ứng viên chính của Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) không biết họ có thể truy cập các dịch vụ này miễn phí mặc dù hầu hết các nhà tuyển dụng cho biết tổ chức của họ cung cấp hỗ trợ định cư.

Trong số các khuyến nghị khác về cách cải thiện chương trình, IRCC đã đồng ý phát triển một chiến lược nhằm nâng cao nhận thức về các dịch vụ định cư cho những người nộp đơn Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) cũng như vợ chồng và con cái của họ.

Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) đang trên đà trở thành một chương trình nhập cư lâu dài. Chương trình thí điểm được kéo dài đến tháng 12 năm 2021 để IRCC có thêm thời gian nghiên cứu tác động trung và dài hạn của chương trình đối với khu vực.