Xác nhận đăng kí

Xin chào, bạn vừa mới đăng ký nhận coupon mới qua email thành công!

emailpage

Tuy nhiên, bạn cần xác nhận email nữa.

Một email với tiêu đề Xác nhận đăng ký email từ Canada Plaza sẽ được gửi trong vài giây tới, hãy nhấn vào link xác nhận trong mail để hoàn thành đăng ký.

Email sẽ được gửi đến từ địa chỉ <Canada Plaza> [email protected], đừng quên add email này vào sổ địa chỉ của bạn để chắc chắn nhận được mail trong inbox nhé.

Chúc bạn thành công.