Bạn có thể được cộng điểm Express Entry nếu có lời mời làm việc đáp ứng các điều kiện nhất định.

Nếu bạn đang nhập cư thông qua hệ thống Express Entry dựa trên điểm số, bạn có thể nhận được thêm 50 hoặc 200 điểm cộng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) vì có lời mời làm việc tại Canada. Bạn càng có nhiều điểm CRS, bạn càng có cơ hội nhận được Lời mời nộp đơn (ITA).

Các ứng viên của chương trình Express Entry thường ít khi đạt được những điểm này. Vào năm 2019, 13% ứng viên Express Entry nhận được ITA có điểm cộng vì có lời mời làm việc.

Bạn có thể nhận được 50 điểm cộng miễn có một lời mời làm việc hợp lệ ở một vị trí nghề nghiệp có tay nghề cao.

Lời mời làm việc

Llời mời làm việc hợp lệ là gì?

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) xem một lời mời làm việc là hợp lệ nếu đó là công việc được trả lương liên tục, toàn thời gian. Toàn thời gian có nghĩa là làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần cho một nhà tuyển dụng – hoặc tối đa hai giờ đối với các ứng viên thuộc Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Công việc đó không phải công việc thời vụ, và phải kéo dài liên tục ít nhất một năm sau khi bạn nhận được thị thực thường trú nhân.

Ngoài ra, công việc đó phải thuộc một nghề nghiệp có tay nghề cao, nghĩa là thuộc các loại NOC 00, 0, A hoặc B trên hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC).

Để có điểm, nhà tuyển dụng của bạn cần làm Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA). LMIA là một văn bản mà người sử dụng lao động thường cần để thuê một công nhân nước ngoài. LMIA nhằm chứng minh rằng sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến thị trường việc làm Canada nếu công ty thuê một lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, có một số nghề nghiệp được miễn LMIA . Bạn cũng có thể yêu cầu cộng điểm vì có lời mời làm việc cho những ngành nghề này, miễn là bạn đã làm việc cho họ trong một năm và sẽ tiếp tục làm việc cho họ trong ít nhất một năm sau khi bạn nhận được thị thực thường trú nhân. Nhà tuyển dụng hiện tại cũng phải là người được chỉ định trong giấy phép làm việc của bạn.

Tóm tắt lại, bạn chỉ có thể nhận được điểm vì có lời mời làm việc nếu:

  • Việc làm đó là một vị trí toàn thời gian, liên tục, được trả lương trong ít nhất một năm trong danh sách nghề nghiệp có tay nghề cao;
  • Nhà tuyển dụng của bạn có LMIA chấp thuận lời mời và có tên cũng như vị trí làm việc của bạn;
  • Nếu bạn hiện đang làm việc cho cùng một nhà tuyển dụng được liệt kê trong giấy phép làm việc dựa trên LMIA, được phép làm việc ở Canada vào ngày nộp đơn khi cấp thị thực thường trú nhân, và bạn có một lời mời làm việc hợp lệ ít nhất một năm làm việc sau khi nhận được thị thực thường trú nhân;
  • Nếu bạn có giấy phép lao động hợp lệ cho một nghề nghiệp có tay nghề cao được miễn yêu cầu LMIA, có một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian cho nhà tuyển dụng đó và lời mời làm việc hợp lệ ít nhất một năm làm việc sau khi nhận được thị thực thường trú nhân.

Tiêu chí quan trọng mà hầu hết mọi người đều bỏ lỡ, đó là để có được điểm CRS, lời mời làm việc của bạn cần có LMIA hoặc được miễn LMIA.

Bạn không thể nhận được điểm cộng nếu bạn đang làm việc ở Canada với giấy phép lao động mở, chẳng hạn Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) và chủ lao động của bạn chưa hoàn thành đánh giá LMIA. Mặc dù giấy phép lao động mở có thể giúp bạn nhận được điểm kinh nghiệm làm việc ở Canada hoặc có thể khiến bạn đủ điều kiện tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), nhưng nó không cho phép bạn nhận được 50 điểm cộng vì có lời mời làm việc. Nếu bạn muốn có điểm vì có lời mời làm việc, nhà tuyển dụng của bạn phải có LMIA.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm chỉ định các yêu cầu về bằng cấp. Các trang web của chính phủ Canada có thông tin về việc cấp phép và yêu cầu quản lý đối với các ngành nghề cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với cơ quan liên quan tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn định định cư để đặt câu hỏi về việc cấp phép và chứng nhận.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn