Hiệp định Toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2019. Từ góc độ hải quan, có một số vấn đề đáng chú ý như sau:

Loại bỏ và giảm thuế mạnh mẽ

Các nước thành viên CPTPP đã đồng ý loại bỏ thuế đối với 97% đến 100% các dòng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam đủ điều kiện theo quy tắc xuất xứ hiện hành. 

Chẳng hạn, Canada đồng ý loại bỏ thuế trong 95% các dòng thuế, chiếm tới 78% tổng giá trị xuất khẩu từ Việt Nam. Đối với một số sản phẩm nhất định như hải sản và đồ nội thất, mức độ cam kết của Canada là 100%, điều đó có nghĩa là hải sản và đồ nội thất của Việt Nam sẽ được miễn thuế khi nhập khẩu vào Canada.

Việt Nam cũng cam kết loại bỏ thuế đối với 66% các dòng thuế khi CPTPP có hiệu lực, và tăng tỷ lệ các dòng thuế miễn thuế lên 86,5% trong vòng 3 năm, trong khi duy trì hạn ngạch thuế quan đối với đường, trứng, muối và ô tô đã qua sử dụng.

CPTPP - Vấn đề hải quan đối với Việt Nam 1

Quy tắc và thủ tục xuất xứ đơn giản

CPTPP được thừa hưởng các quy tắc quy trình xuất xứ tiên tiến từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Cụ thể, các quy tắc xuất xứ CPTPP khuyến khích sự hợp nhất sản xuất của các quốc gia thành viên và thúc đẩy sự hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh giữa các quốc gia thành viên. Về mặt này, quy tắc xuất xứ của CPTPP chấp nhận tích lũy một phần, trong đó bất kỳ tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng nào, được tạo ra bởi bất kỳ thành viên CPTPP nào, đều được ghi nhận trong việc xác định nguồn gốc của hàng hóa theo yêu cầu. 

Theo đó, nguyên tắc tích lũy có thể được sử dụng để tạo ra các tùy chọn chuỗi cung ứng tích hợp lớn hơn. Theo truyền thống, xuất xứ chỉ được chứng nhận bởi nhà sản xuất, sau đó Giấy chứng nhận xuất xứ phải được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Theo cách tiếp cận tiên tiến hơn, Giấy chứng nhận xuất xứ có thể được cấp bởi nhà xuất khẩu, nhà sản xuất (tức là Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN). 

Các nhà nhập khẩu được phép hoàn thành chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa mà họ nhập khẩu. Theo đó, các nhà nhập khẩu quốc gia thành viên CPTPP có thể tự chứng nhận nguồn gốc của sản phẩm họ đang nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện nhất định được quy định bởi cơ quan quản lý tại quốc gia của họ.

Tuy nhiên, chứng nhận xuất xứ của nước nhập khẩu sẽ không được áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Việt Nam tối đa 5 năm sau khi CPTPP có hiệu lực. Đây là một cách tiếp cận thận trọng để ngăn chặn rủi ro giấy chứng nhận xuất xứ giả, có nghĩa là các nhà nhập khẩu Việt Nam có thể phải đợi đến ngày 14 tháng 1 năm 2024 để có thể tự chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu.

CPTPP - Vấn đề hải quan đối với Việt Nam 2

Sự chậm trễ trong việc thực hiện CPTPP

Chính phủ Việt Nam làm chậm tiến độ ban hành luật pháp liên quan để thực hiện CPTPP CPTPP có hiệu lực vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 đối với Việt Nam, tuy nhiên Chính phủ Việt Nam chậm tiến độ ban hành luật pháp liên quan để thực hiện CPTPP.

Nghị quyết 72/2018/QH14 phê duyệt CPTPP không phù hợp với việc áp dụng trực tiếp một số chương bao gồm Chương 3 về thủ tục xuất xứ. Điều đó có nghĩa là các nhà nhập khẩu phải chờ nghị định và thông tư để thực hiện các cam kết xuất xứ. 

Hiện tại, các nhà xuất khẩu chưa thể đăng ký C / O theo CPTPP. Tuy nhiên, vì biểu thuế được áp dụng trực tiếp nên hàng hóa phải được xử lý thuế quan phù hợp theo thỏa thuận trong CPTPP, miễn là xuất xứ được thỏa mãn điều kiện. Bộ Công Thương (MOIT) đã xác nhận bằng lời nói rằng sẽ có sự hồi tố trong vấn đề này. 

Điều này có nghĩa là Giấy chứng nhận xuất xứ vẫn có thể được cấp cho các nhà xuất khẩu sau khi hàng hóa đã được xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và các nhà nhập khẩu vẫn có thể yêu cầu ưu đãi thuế quan sau này đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn này. Hiện tại, Bộ Công Thương đang đẩy nhanh quá trình áp dụng. Theo đó, có thể mất thêm vài tuần nữa để được hướng dẫn đầy đủ.

Tìm hiểu thêm thông tin trên website chính thức của CPTPP tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/