Người có PGWP có thể xin giấy phép làm việc mở

Người có PGWP có thể xin giấy phép làm việc mở

Một chính sách mới đã được giới thiệu vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, Chính phủ Canada cho phép những cựu sinh viên quốc tế đã có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) đã hết hạn hoặc đang hết hạn có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc mở trong thời gian tới.

Mục đích của chính sách này là cung cấp cho những người có PGWP nhiều thời gian hơn để tích lũy kinh nghiệm làm việc mà họ cần, để đáp ứng điều kiện nộp đơn xin nhập cư Canada.

Chính phủ Canada đã đưa ra chính sách này để giúp những người có PGWP bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm do đại dịch coronavirus. Nghiên cứu của chính phủ Canada cho thấy rằng các cựu sinh viên quốc tế có thể nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động Canada khi có được thường trú nhân. Điều này có thể phần lớn nhờ vào nền giáo dục Canada và kinh nghiệm làm việc của họ.

Các giấy phép làm việc mở mới sẽ có hiệu lực trong vòng 18 tháng và sẽ cho phép sinh viên quốc tế trước đây để ở lại Canada và tiếp tục tìm kiếm công việc. Không giống như giấy phép làm việc thông thường, chỉ ràng buộc người lao động nước ngoài với một chủ lao động ở Canada, giấy phép làm việc mở cho phép công dân nước ngoài làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào họ chọn.

Để xin giấy phép làm việc mở theo chính sách mới, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Bạn phải có PGWP hết hạn vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 trở về sau hoặc PGWP hết hạn sau 4 tháng hoặc ít hơn kể từ ngày nộp đơn;
  • Bạn cần phải ở Canada;
  • Bạn cần phải đang cư trú tạm thời hợp pháp tại Canada hoặc đang đăng ký để khôi phục tình trạng cư trú của mình.

Quá trình đăng ký sẽ được mở từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ước tính rằng có 52.000 sinh viên tốt nghiệp với PGWP hết hạn hoặc sắp hết hạn có thể được hưởng lợi từ chính sách công này.

Khoảng một nửa trong số 61.000 người sở hữu PGWP có giấy phép làm việc hết hạn từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 đã trở thành thường trú nhân hoặc đang có đơn xin thường trú, theo dữ liệu của IRCC.

Người có PGWP có thể xin giấy phép làm việc mở 1

Sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học tại Canada có thể đăng ký PGWP, cho phép họ tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada sau khi học trong tối đa 3 năm.

Chính phủ Canada cung cấp PGWP như một phần trong nỗ lực thu hút sinh viên quốc tế và giữ họ làm nền tảng cho thị trường lao động Cnaada. Người có PGWP có thể sử dụng nhiều năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Canada của họ để nộp đơn xin nhập cư.

PGWP rất được các cựu sinh viên quốc tế quan tâm vì các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 60% muốn chuyển sang thường trú tại Canada. Họ thường cần phải có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp của Canada để đủ điều kiện cho con đường nhập cư tay nghề của mình.

PGWP cho phép họ có được kinh nghiệm như vậy và sau đó tiếp tục nộp đơn xin nhập cư cho lao động diện tay nghề như Express Entry, Chương trình diện kinh nghiệm Quebec, Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và nhiều chương trình sẵn sàng ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Canada nhận ra rằng đại dịch COVID-19 đã khiến sinh viên tốt nghiệp vào năm 2019 và 2020 gặp bất lợi do thị trường lao động suy yếu. Một số lượng đáng kể sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã bị sa thải. Do đó, việc đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc của PGWP tại Canada trở nên khó khăn đối với họ.

Chính sách mới sẽ giúp nhiều sinh viên quốc tế đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, công nghệ… IRCC cho biết trong một thông cáo báo chí.

Khi chúng ta đương đầu với làn sóng thứ 2 của đại dịch và vạch ra lộ trình phục hồi, thu hút những người nhập cư có tay nghề cao là một phần trọng tâm trong kế hoạch của chúng tôi.

Sinh viên quốc tế đóng góp cho nền kinh tế địa phương khi họ học tập tại Canada, và cung cấp một lượng lớn những người có trình độ học vấn cao, những người có thể trở thành thường trú nhân và đóng góp vào lực lượng lao động.

Một nghiên cứu gần đây của Thống kê Canada cho thấy gần 1/3 sinh viên quốc tế lấy bằng cử nhân Canada và gần một nửa số sinh viên quốc tế tốt nghiệp thạc sĩ đã trở thành thường trú nhân trong 10 năm sau khi họ nhận được giấy phép học tập đầu tiên.