ECA là viết tắt của Educational Credential Assessment có nghĩa là Đánh giá chứng chỉ giáo dục. Đánh giá chứng chỉ giáo dục là một tài liệu mà chính phủ Canada dùng để đánh giá tương quan các bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục được cấp ở nước ngoài. Đây là thủ tục cần thiết trong các chương trình định cư của Canada, trong hồ sơ định cư luôn luôn phải có bảng đánh giá này.

Bảng đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA sẽ thể hiện rõ rằng: chứng chỉ giáo dục của bạn ở quốc gia khác có tương đương với các tiêu chuẩn của Canada hay không và có giá trị cho mục đích nhập cư Canada hay không. Nếu kết quả đánh giá là tương đương thì bạn có thể bổ sung chứng chỉ đó vào hồ sơ Express Entry của mình.

Ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về ECA như sau:

Bạn đang mong muốn nộp hồ sơ định cư Canada theo diện lao động tay nghề, cụ thể là ngành Kỹ thuật dệt may. Phía Canada yêu cầu bằng cấp Cao đẳng kỹ thuật dệt may theo tiêu chuẩn của chính phủ Canada, và bạn cũng đang có trong tay bằng Cao đẳng Kỹ thuật dệt may của Việt Nam cấp. Tiếp theo, ECA sẽ xem xét bằng cấp của bạn ở Việt Nam có tương xứng với Canada hay không.

  • nếu kết quả là tương đương thì bạn có quyền đăng ký và tiếp tục với các bước tiếp theo trong chương trình Express Entry.
  • nếu kết quả là không tương đương so với yêu cầu của Canada thì bạn có thể tiếp tục chương trình Đại học Kỹ thuật dệt may để được xem xét cao hơn; hoặc tệ hơn nữa là bạn không đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Ai cần chứng chỉ giáo dục ECA?

Các ứng viên muốn được xem xét theo Lớp Công nhân lành nghề Liên bang bắt buộc phải có Chứng chỉ giáo dục ECA trước khi vào nhóm Express Entry, trừ khi chứng chỉ giáo dục của họ được lấy từ một tổ chức ở Canada.

Các ứng viên muốn được xem xét theo Lớp giao dịch có tay nghề liên bang hoặc Lớp kinh nghiệm Canada không bắt buộc phải có ECA. Tuy nhiên, nếu họ muốn lấy điểm cho chứng chỉ giáo dục nước ngoài của mình theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), thì phải có ECA. Điểm CRS cao hơn có khả năng làm tăng cơ hội được rút ra từ nhóm của một cá nhân.

Vợ / chồng hoặc đối tác chung của một ứng viên cho bất kỳ chương trình nào được quản lý theo hệ thống Express Entry đều phải có bảng đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA dành cho chứng chỉ giáo dục ngoài Canada, nếu người đó muốn yêu cầu điểm CRS. ECA không bắt buộc đối với vợ / chồng hoặc bạn đời đi cùng.

Một ứng cử viên và người phối ngẫu / đối tác của họ (nếu có) phải có ECA cho mỗi thông tin xác thực mà họ muốn yêu cầu điểm. Ví dụ: nếu một ứng viên đã hoàn thành chương trình trung học, bằng Cử nhân và bằng tốt nghiệp, người đó có thể đạt được nhiều điểm hơn theo CRS nếu người đó nhận được ECA cho bằng Cử nhân và bằng tốt nghiệp, hơn là nếu người đó chỉ có bằng Cử nhân được đánh giá. 

Đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA

Cách lấy chứng chỉ giáo dục ECA

Để nhận được báo cáo ECA, ứng cử viên (và người phối ngẫu hoặc bạn đời đi cùng của mình, nếu có) nộp các tài liệu cần thiết cho một tổ chức được Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chỉ định. Các tổ chức này hoạt động độc lập với chính phủ Canada. Các giấy tờ cần thiết có thể bao gồm bảng điểm và chứng chỉ.

Các tổ chức hiện tại được IRCC chỉ định để phát hành báo cáo ECA là: 

Đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA

Chứng chỉ giáo dục ECA của bạn phải được cấp vào thời điểm mà IRCC chỉ định dịch vụ hoặc sau đó. Ngoài ra, tính đến ngày IRCC nhận được hồ sơ Express Entry của ứng viên và đơn xin thường trú thì chứng chỉ ECA không được quá 5 năm.

Điều quan trọng cần lưu ý là ECA không phải là bằng chứng về sự công nhận hoặc giấy phép trong một ngành nghề được quản lý. Việc công nhận chuyên môn tách biệt với quy trình ECA và do các cơ quan quản lý ở mỗi tỉnh quyết định. 

Xem thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/