Người lao động nước ngoài quan tâm đến chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP) bắt buộc phải có 1 thỏa thuận công việc từ nhà tuyển dụng được chỉ định bởi chính quyền tỉnh bang.

Chính quyền Canada khuyến cáo người lao động nước ngoài phải đảm bảo rằng nhà tuyển dụng được chỉ định chính thức cho chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương. Tất cả thỏa thuận công việc từ nhà tuyển dụng được chỉ định phải được chứng thực bởi chính quyền tỉnh bang trước khi người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ đăng ký thường trú thông qua AIPP.

Tỉnh bang Đại Tây Dương bao gồm Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island (PEI) và New Brunswick. Những tỉnh bang đã công bố danh sách nhà tuyển dụng được chỉ định tham gia chương trình AIPP.

Xin lưu ý rằng, các nhà tuyển dụng được chỉ định tham gia chương trình AIPP không có nghĩa là nhà tuyển dụng đang tuyển dụng người lao động nước ngoài hoặc sẽ tuyển dụng trong tương lai.

Danh sách nhà tuyển dụng chỉ định cho chương trình AIP

Cập nhật danh sách các nhà tuyển dụng được chỉ định tham gia AIPP của mỗi tỉnh bang, cụ thể:

Chính quyền tỉnh bang Nova Scotia và Prince Edward Island khuyến khích những người nước ngoài đang tìm kiếm công việc tham khảo website của họ để tìm hiểu những cơ hội mới: Careers Nova Scotia và Work PEI.

Danh sách được cập nhật ngày 12/6/2021.