Chức vụ công việc

: Quản lý dịch vụ kinh doanh

Mức lương

: $30-32 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 0125

Cấp độ kỹ năng

: 0

Mô tả công việc


 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ cho công ty như tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường, dịch vụ nhân sự và trả lương, dịch vụ liên lạc và an ninh.
 • Phát triển kế hoạch kinh doanh, cung cấp kiến ​​thức chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời hỗ trợ và tư vấn cho các nhóm dự án.
 • Chỉ đạo, tư vấn cho nhân viên kinh doanh và thực hiện các chiến lược đánh giá chất lượng dịch vụ
 • Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát ngân sách cho các dự án, hợp đồng, thiết bị của công ty.
 • Đại diện cho công ty trong các hoạt động, tổ chức kinh tế và xã hội khác.
 • Hỗ trợ nhân viên về các vấn đề hành chính hoặc kỹ thuật.
 • Thuê, đào tạo và giám sát nhân viên.

Yêu cầu


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành dịch vụ kinh doanh.
 • Vài năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến dịch vụ kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý dịch vụ kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học về quản trị kinh doanh.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học.

Cơ hội định cư