Chức vụ công việc

: Quản lý nhân sự

Mức lương

: $30-35 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 0112

Cấp độ kỹ năng

: 0

Mô tả công việc


 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá hoạt động của phòng Hành chính – Nhân sự.
 • Hoạch định chiến lược nguồn lực cho công ty.
 • Phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên.
 • Phối hợp cùng các trưởng bộ phận xây dựng khung năng lực cho từng vị trí công việc.
 • Đánh giá thành tích nhân viên và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
 • Tư vấn và hỗ trợ các quản lý bộ phận khác về quy trình điều hành các chính sách và chương trình nhân sự.
 • Xây dựng, cập nhật các chế độ, chính sách, quy chế, quy định và quy trình của công ty.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến lao động.
 • Chỉ đạo chương trình quản lý chất lượng của công ty.

Yêu cầu


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh,…hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có vài năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm ở bộ phận nhân sự hoặc chuyên viên nhân sự.
 • Ưu tiên có chứng chỉ Chuyên gia nhân lực (CHRP).
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học.

Cơ hội định cư