Chức vụ công việc

: Kỹ sư điện

Mức lương

: $40-42 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 2133

Cấp độ kỹ năng

: A

Mô tả công việc


 • Nghiên cứu tính khả thi, thiết kế, vận hành và đo đạc hiệu suất của mạng lưới phát điện, phân phối điện, máy móc, linh kiện và hệ thống điều khiển…
 • Lập dự toán chi phí vật liệu và thời gian thi công.
 • Báo cáo các thông số kỹ thuật thiết kế cho các hệ thống và thiết bị điện.
 • Thiết kế mạch điện và các linh kiện, hệ thống và thiết bị liên quan.
 • Giám sát, kiểm tra việc lắp đặt, sửa đổi, thử nghiệm và vận hành các hệ thống, thiết bị điện.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn bảo trì và vận hành cho các hệ thống và thiết bị điện.
 • Điều tra sự cố điện.
 • Chuẩn bị hồ sơ hợp đồng và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng hoặc bảo trì.

Yêu cầu


 • Bằng kỹ sư về kỹ thuật điện hoặc một ngành khác tương tự.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Có kỹ năng quản lý nhóm làm việc.
 • Có khả năng dịch dữ liệu nghiên cứu thành các báo cáo.
 • Khả năng tính toán và thành lập dự toán công trình.

Cơ hội định cư