Chức vụ công việc

: Kỹ sư phần mềm máy tính

Mức lương

: $36-38 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 2173

Cấp độ kỹ năng

: A

Mô tả công việc


 • Viết, sửa đổi, tích hợp và kiểm tra mã phần mềm.
 • Duy trì vận hành chương trình hiện có.
 • Sửa đổi khi được yêu cầu.
 • Xác định và giao tiếp các vấn đề kỹ thuật, đưa ra quy trình và giải pháp.
 • Chuẩn bị báo cáo, hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác về trạng thái, hoạt động và bảo trì phần mềm.
 • Hỗ trợ thu thập và lập tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hỗ trợ phát triển các thông số kỹ thuật.
 • Có thể dẫn dắt và điều phối các nhóm lập trình viên máy tính.
 • Có thể nghiên cứu và đánh giá nhiều loại sản phẩm phần mềm.

Yêu cầu


 • Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc một ngành khác tương tự.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong việc quản lý dự án phát triển phần mềm.
 • Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt là điều bắt buộc.
 • Có khả năng làm ngoài giờ, tăng ca để đáp ứng tiến độ dự án.

Cơ hội định cư