Chức vụ công việc

: Lập trình viên

Mức lương

: $28-30 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 2174

Cấp độ kỹ năng

: A

Mô tả công việc


  • Viết, sửa đổi, tích hợp và phát triển phần mềm thử nghiệm.
  • Duy trì các chương trình máy tính bằng cách chỉnh sửa theo yêu cầu.
  • Xác định và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, quy trình và giải pháp.
  • Nghiên cứu và đánh giá các sản phẩm phần mềm.

Yêu cầu


  • Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc một ngành khác tương tự.
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc thời gian tương đương trong một dự án lập trình khi làm việc tự do. 
  • Có khả năng làm thêm giờ. 
  • Sức khỏe tốt.

Cơ hội định cư