Chức vụ công việc

: Chuyên viên thiết kế phần mềm

Mức lương

: $24-26 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 2173

Cấp độ kỹ năng

: A

Mô tả công việc


  • Nghiên cứu, đánh giá và tổng hợp thông tin kỹ thuật để thiết kế, phát triển và thử nghiệm các hệ thống dựa trên máy tính bao gồm các ứng dụng di động.
  • Phát triển, xử lý dữ liệu và mạng lưới mô hình kiến ​​trúc tối ưu hóa để đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của thiết kế.
  • Lên kế hoạch, thiết kế và điều phối sự phát triển, lắp đặt, tích hợp và hoạt động của hệ thống máy tính dựa trên các ứng dụng di động.
  • Kiểm tra, khắc phục sự cố, nâng cấp và xây dựng quy trình bảo trì cho các hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm.
  • Quản lý các nhóm phối hợp của các chuyên gia hệ thống thông tin trong việc phát triển phần mềm và hệ thống thông tin tích hợp, phần mềm điều khiển quá trình và hệ thống điều khiển phần mềm khác.

Yêu cầu


  • Bằng cử nhân trong lĩnh vực khoa học máy tính, hệ thống máy tính kỹ thuật, công nghệ phần mềm hoặc hoàn thành một chương trình đại học về khoa học máy tính thường được yêu cầu.
  • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm hoặc thời gian tương đương trong dự án nghiên cứu và phát triển phần mềm khi làm việc tự do. 
  • Sức khỏe tốt. 
  • Có khả năng làm việc ngoài giờ. 

Cơ hội định cư