Chức vụ công việc

: Chuyên viên nhân sự

Mức lương

: $18-20 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 1223

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Xác định các yêu cầu về nhân sự hiện tại và tiềm năng, chuẩn bị và đăng các thông báo và quảng cáo, đồng thời thu thập và sàng lọc các ứng dụng
 • Tư vấn cho người xin việc về các yêu cầu tuyển dụng và các điều kiện và điều khoản của việc làm
 • Xem xét kiểm kê ứng viên và liên hệ với các ứng viên tiềm năng để sắp xếp các cuộc phỏng vấn và chuyển giao, tái triển khai và bố trí nhân sự
 • Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục khác
 • Phối hợp, tham gia các hội đồng tuyển chọn, xét tuyển để đánh giá ứng viên.
 • Thông báo cho các ứng viên về kết quả của quá trình tuyển chọn và chuẩn bị các thư mời làm việc
 • Tư vấn cho các nhà quản lý và nhân viên về các chính sách và thủ tục nhân sự
 • Tổ chức và quản lý các thủ tục tham vấn và khiếu nại của nhân viên
 • Đàm phán giải quyết các khiếu nại và tranh chấp và phối hợp chấm dứt quá trình tuyển dụng
 • Xác định tính đủ điều kiện để được hưởng, sắp xếp đào tạo nhân viên và cung cấp thông tin hoặc dịch vụ như hỗ trợ nhân viên, các chương trình tư vấn và công nhận
 • Có thể giám sát các thư ký nhân sự thực hiện nhiệm vụ nộp hồ sơ và lưu trữ hồ sơ.

Yêu cầu


 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sư, tuyển dụng hoặc các ngành liên quan
 • Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý công việc vận hành tốt.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.