Chức vụ công việc

: Giám sát bán lẻ

Mức lương

: $20-22 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 6211

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Giám sát và điều phối nhân viên bán hàng và thu ngân.
 • Phân công nhiệm vụ và chuẩn bị lịch làm việc.
 • Ủy quyền thanh toán và trả lại hàng hóa.
 • Giải quyết các vấn đề có thể phát sinh, bao gồm yêu cầu của khách hàng, khiếu nại và tình trạng thiếu nguồn cung cấp.
 • Chuẩn bị các báo cáo về khối lượng bán hàng, hàng hóa và các vấn đề nhân sự..
 • Thuê, đào tạo và sắp xếp việc đào tạo nhân viên bán hàng mới và giám sát, báo cáo kết quả hoạt động.
 • Đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn trực quan và hình ảnh của cửa hàng, chẳng hạn như cách trưng bày cửa hàng, biển hiệu và sự sạch sẽ.
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ giống như người lao động mà tại vị trí này sẽ giám sát.
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ quản lý và nắm giữ việc tổ chức giám sát nếu được yêu cầu, chẳng hạn như mở và đóng cửa hàng, quản lý các khiếu nại, phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị cũng như ký kết giao hàng.

Yêu cầu


 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, giám sát cửa hàng bán lẻ hoặc kinh nghiệm trong các lĩnh vực tương tự.
 • Có khả năng đào tạo và huấn luyện nhân sự.
 • Đứng trong thời gian dài.
 • Biết sắp xếp kế hoạch, nhân sự.
 • Có khả năng làm thêm giờ khi được yêu cầu.

Cơ hội định cư