Chức vụ công việc

: Giám sát in ấn

Mức lương

: $26-28 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 7303

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Giám sát, điều phối và lên lịch hoạt động của công nhân in ấn, đóng gáy và hoàn thiện sách, báo, biểu mẫu và các sản phẩm in ấn khác
 • Thiết lập các phương pháp đáp ứng lịch làm việc và phối hợp các hoạt động với các bộ phận khác.
 • Xem xét và phê duyệt công việc hoặc mẫu in để đảm bảo chất lượng công việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.
 • Thực hiện mua vật liệu và nguồn cung cấp.
 • Giải quyết các vấn đề trong công việc, tư vấn kỹ thuật và đề xuất các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
 • Đào tạo nhân viên về nhiệm vụ công việc, quy trình an toàn và chính sách của công ty.
 • Chuẩn bị sản xuất và các báo cáo khác
 • Có thể thiết lập máy móc hoặc thiết bị.

Yêu cầu


 • Bằng cử nhân về kỹ thuật in ấn, thiết kế đồ họa hoặc các ngành khác tương đương.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở vị trí giám sát hoặc quản lý bộ phận in ấn, xưởng in ấn.
 • Có kiến thức sâu rộng về in ấn, vật liệu in, máy móc in và các phần mềm in ấn.
 • Có khả năng làm thêm giờ, tăng ca liên tục.
 • Sức khỏe tốt.
 • Chủ động trong công việc. 
 • Giao tiếp tốt.

Cơ hội định cư