Chức vụ công việc

: Giám sát khách sạn

Mức lương

: $20-22 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 6313

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Phối hợp, phân công và xem xét công việc.
 • Hỗ trợ khách hàng và khách có nhu cầu đặc biệt.
 • Xem xét và cung ứng kịp thời vật liệu và vật tư yêu cầu.
 • Thiết lập lịch trình và quy trình làm việc và các hoạt động phối hợp với các đơn vị hoặc bộ phận làm việc khác.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc, chuẩn bị và gửi tiến độ và các báo cáo khác.
 • Thuê và đào tạo nhân viên trong các nhiệm vụ công việc, quy trình an toàn và chính sách của công ty.
 • Đảm bảo vận hành trơn tru các hệ thống máy tính, thiết bị và máy móc, và sắp xếp cho công việc bảo trì và sửa chữa.

Yêu cầu


 • Làm việc dưới áp lực.
 • Sự chú ý đến chi tiết.
 • Đứng trong thời gian dài.
 • Khối lượng công việc lớn.
 • Thời hạn chặt chẽ.

Cơ hội định cư