Chức vụ công việc

: Giám sát vận hành trang trại

Mức lương

: $18-22 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 8252

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Điều phối, phân công và giám sát công việc của công nhân nông trường và công nhân thu hoạch.
 • Giám sát chăn nuôi gia súc, gia cầm và các chương trình liên quan đến chăn nuôi khác.
 • Giám sát, theo dõi và thực thi các thủ tục để duy trì sức khỏe và phúc lợi của động vật và cây trồng.
 • Giám sát việc trồng trọt và các hoạt động khác liên quan đến cây trồng.
 • Giám sát việc bảo trì cơ sở hạ tầng, thiết bị và vật tư của trang trại.
 • Xây dựng lịch trình làm việc và thiết lập các thủ tục cần thiết đến việc vận hành trang trại.
 • Đảm bảo an toàn nông trại, an toàn thực phẩm, an ninh và các quy trình sinh học được tuân thủ.
 • Duy trì hồ sơ sản xuất và kiểm soát chất lượng. Có thể thực hiện các nhiệm vụ chung của trang trại.

Yêu cầu


 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về phương thức vận hành của trang trại và các yếu liên quan đến vật nuôi, cây trồng.
 • Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý công việc vận hành tốt.

Cơ hội định cư