Chức vụ công việc

: Giám sát vận tải

Mức lương

: $20-22 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 6421

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


  • Đón khách và thảo luận về chủng loại, chất lượng và số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ để cung cấp dịch vụ mua, thuê.
  • Tư vấn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Giám sát việc mua bán và hoạt động của nhân viên bán hàng.

Yêu cầu


  • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực vận tải. 
  • Có sức khỏe tốt. 
  • Có kỹ năng sắp xếp công việc một cách khoa học. 
  • Hiểu rõ về tải trọng và cân bằng tải trong vận chuyển.
  • Biết cách sắp xếp hàng hóa theo xe và tàu. 
  • Có khả năng làm thêm giờ. 

Cơ hội định cư