Chức vụ công việc

: Kế toán viên

Mức lương

: $22-24 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 1311

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Lưu giữ hồ sơ tài chính và thiết lập, duy trì, cân bằng các tài khoản khác nhau bằng cách sử dụng hệ thống sổ sách kế toán trên máy tính.
 • Đăng các bút toán và đối chiếu tài khoản, chuẩn bị sổ sách, duy trì sổ cái chung và lập báo cáo tài chính.
 • Tính toán và chuẩn bị bảng lương và các khoản chi điện, nước, thuế và các hóa đơn khác.
 • Hoàn thành và gửi các biểu mẫu nộp thuế, biểu mẫu bồi thường cho người lao động, biểu mẫu lương hưu và các tài liệu kế toán, thuế khác của chính phủ.
 • Lập tờ khai thuế và thực hiện các dịch vụ kế toán cá nhân khác.
 • Lập các báo cáo thống kê, tài chính, kế toán khác.

Yêu cầu


 • Bằng cử nhân về kế toán hoặc chuyên ngành tài chính tương đương.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán.
 • Có khả năng làm thêm giờ, tăng ca.
 • Sức khỏe tốt.
 • Trung thực, chủ động trong công việc. 
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Trình độ vi tính văn phòng tốt.

Cơ hội định cư