Chức vụ công việc

: Nhiếp ảnh gia

Mức lương

: $16-18 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 5221

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Nghiên cứu các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể và quyết định loại máy ảnh, phim, ánh sáng và phụ kiện nền sẽ được sử dụng
 • Xác định bố cục ảnh, điều chỉnh kỹ thuật đối với thiết bị và đối tượng ảnh
 • Có thể vận hành máy quét để chuyển ảnh chụp sang máy tính
 • Có thể vận hành máy tính để thao tác ảnh chụp
 • Có thể điều chỉnh các hình ảnh nhiếp ảnh hiện có và tạo ra các hình ảnh số hóa mới để đưa vào đa phương tiện

Yêu cầu


 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh toàn thời gian hoặc làm việc tự do tối thiểu 1520 giờ.
 • Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý công việc vận hành tốt.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.