Chức vụ công việc

: Quản lý văn phòng

Mức lương

: $20-22 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 1221

Cấp độ kỹ năng

: B

Mô tả công việc


 • Giám sát, phối hợp các thủ tục hành chính văn phòng và rà soát, đánh giá và thực hiện các thủ tục mới
 • Thiết lập các ưu tiên công việc, ủy thác công việc cho nhân viên hỗ trợ văn phòng và đảm bảo đáp ứng các thời hạn cũng như các thủ tục được tuân thủ
 • Thực hiện các hoạt động hành chính gắn với tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục sau trung học cơ sở
 • Quản lý các chính sách và thủ tục liên quan đến việc công bố hồ sơ trong quá trình xử lý các yêu cầu theo quyền truy cập thông tin và luật bảo mật của chính phủ
 • Phối hợp và lập kế hoạch cho các dịch vụ văn phòng, chẳng hạn như chỗ ở, di dời, thiết bị, vật tư, hình thức, xử lý tài sản, bãi đậu xe, dịch vụ bảo trì và an ninh
 • Tiến hành phân tích và giám sát các hoạt động hành chính liên quan đến quá trình lập kế hoạch và quản lý ngân sách, hợp đồng và dự án
 • Hỗ trợ chuẩn bị ngân sách hoạt động và duy trì kiểm soát hàng tồn kho và ngân sách
 • Tập hợp dữ liệu và chuẩn bị các báo cáo, sổ tay hướng dẫn và thư từ định kỳ và đặc biệt
 • Có thể giám sát các kỹ thuật viên quản lý hồ sơ và các nhân viên liên quan.

Yêu cầu


 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.
 • Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý công việc vận hành tốt.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.